7. juni 2018

Nyt center forsker i bæredygtighed

SUSY

Samfundsvidenskaberne spiller en vigtigt rolle i overgangen til bæredygtige samfund. Nyt tværfagligt center skal bidrage med konkret viden

Bæredygtighed er en af de store udfordringer i vores tid. Naturvidenskaberne er fremherskende i forskningen i bæredygtighed, men det bliver mere og mere tydeligt, at overgangen til bæredygtige samfund også kræver en forandring i den måde vores samfund er organiseret på. Derfor spiller samfundsvidenskaberne en central rolle i udviklingen af de bæredygtige samfund.

Det nye, tværfaglige center SUSY (Centre for Sustainibility and Society) åbnede i dag med taler af rektor Henrik Wegener, dekan Troels Østergaard og finansminister Kristian Jensen. Forskerne i SUSY skal skaffe konkret og specifik viden om bæredygtighed. 

Sociologisk Institut deltager med projektet 'Grønne fællesskaber i byen - civilt engagement og medborgerskab i bynatur og urban økologi'

Læs mere om det tværfaglige center SUSY.