16. juni 2020

Nyt center sætter fokus på politisk mobilisering og protestbevægelser

CoMMonS

Nyt forskningscenter under Sociologisk Institut vil kaste lys over det voksende antal politiske protestbevægelser, der bl.a. kæmper mod social uretfærdighed, diskrimination og klimaforandringer.

Demonstranter ved International Fridays for Future
Foto: Roland Geisheimer/attenzione

Verden over går et stigende antal protestbevægelser på gaderne for en mere aktiv politisk indsats mod klimaforandringer, social uretfærdighed, korruption, diskrimination eller andre mærkesager.

Nu vil et nyt center under Sociologisk Institut, ‘Copenhagen Centre for Political Mobilisation and Social Movement Studies’ (CoMMonS), samle mere viden om de mange sociale bevægelser – ikke kun ved at kortlægge deres arbejde, men også ved at analysere, i hvilken grad de rent faktisk formår at skabe social og politisk forandring.

”Historisk har sociale bevægelser som arbejderbevægelsen og kvindebevægelsen spillet en vigtig rolle i udviklingen af vores nuværende demokrati. De har også været genstand for omfattende samfundsvidenskabelig forskning. Alligevel mangler vi stadig systematisk forskning i den politiske mobilisering og i de protestbevægelser, som vi for tiden ser opstå i Danmark og andre lande,” siger lektor Nicole Doerr, der står i spidsen for CoMMonS. 

CoMMonS skal arbejde tværvidenskabeligt og kaste lys over civile protester gennem en bred vifte af aktiviteter fra gæsteforelæsninger og workshops til konferencer og eksternt finansierede forskningsprojekter. Desuden er det højt prioriteret at knytte bånd til andre forskningscentre og universiteter. Indtil videre har centret indgået samarbejde med 24 eksterne forskere fra eksterne danske og udenlandske universiteter ved siden af forskere fra Københavns Universitet.

Nicole Doerr forventer, at listen bliver længere. Et online-symposium i slutningen af april, der markerede centrets åbning, samlede over to dage 1.000 deltagere og tilhørere fra hele verden under overskriften ’Social Movements and Political Mobilisation in Times of Global Pandemic'.

“I lande som bl.a. USA har corona-nedlukninger og dårlig politisk styring af dem fået konflikterne om ulighed og race/etnicitet til at eskalere kraftigt som forudsagt af forskere, der deltog på symposiet. Den demokratiske krise, som vi står over for, viser, at der er behov for at undersøge protestbevægelser, og at det er et stort og voksende forskningsfelt,” siger Nicole Doerr

Hun understreger, at det nye center får et bredt fokus på politisk mobilisering, herunder også mere politisk kontroversielle områder som fremvæksten af nationalistiske bevægelser og regeringers forsøg på at slå ned på politiske protester. 

Læs mere på CoMMonS’ nye hjemmeside, hvor det også er muligt at se en række videoer fra åbningssymposiet.