07. februar 2019

Nyt forskningsprojekt om køn og mobilitet

Køn

Koordinationen for Kønsforskning er en af de ledende partnere i et europæisk forskningsprojekt med fokus på køn, Smart Cities og transport.

Det europæiske forskningsprojekt TInnGO har netop afholdt kick-off i Lissabon, Portugal. Ambitionen med forskningsprojektet er at udvikle en bæredygtig og smart transport-model, som inkluderer behov hos forskellige grupper, og som prioriterer tilgængelighed, bæredygtighed og smarte teknologier.

TInnGO vil systematisere data-indsamling og dokumentation på tværs af EUs medlemslande og samtidig udvikle ny viden for 'gender smart mobility'.

Som led i  projektet bliver der etableret en række lokale hubs, som skal arbejde med at analysere og oversætte viden og nye modeller til lokale forhold. København-Malmø hub’en vil blandt andet fokusere på at udvikle diversitetsplanlæning med afsæt i planlægningsmodeller fra Malmø kommune. Processer og resultater vil blive samlet i et centralt laboratorium ved Coventry University i England.

Hilda Rømer Christensen, lektor ved Sociologisk Institut, står for en del af TInnGO sammen med et forskerteam bestående af post.doc. Michala Hvidt Breengaard og flere forskningsassistenter. Projektet løber 2019-2021, og den danske del af projektet er finansieret under Horizon 2020 med knap 3 mill. kr.

Læs mere om TInnGO:  Transport Innovation Gender Observatory.