9. juli 2014

Nyt nummer af Dansk Sociologi på gaden

Det nyeste nummer af Dansk Sociologi, nr. 1, årgang 25, juni 2014 er udkommet med en række spændende artikler, blandt andre:

Mathias Herup Nielsen: Nytteaktiveringens retfærdiggørelse. Et pragmatisk sociologisk blik på aktivering af arbejdsløse

Niels Ulrik Sørensen og Jens Christian Nielsen: Et helt normalt perfekt selv. Konstruktioner af selvet i unges beretninger om mistrivsel

Rikke Fuglsang Olsen: Forældres fængsling – en stratificerende livsbegivenhed?

Arzoo Rafiqi og Jens Peter Frølund Thomsen: Når majoritetsmedlemmer og etniske minoritetsmedlemmer mødes

Nummeret rummer som sædvanlig 4 forskningsbaserede artikler. Der er ikke tale om et
temanummer, men de fire artikler sætter på forskellig vis fokus på nogle af samfundets
udsatte grupper.

I den første artikel ”Nytteaktiveringens retfærdiggørelse. Et pragmatisk sociologisk blik på
aktivering af arbejdsløse” ser Mathias Herup Nielsen på, hvordan aktiveringspolitikken
retfærdiggøres af de politiske aktører, hvor de støtter sig til fire moralske strukturer i deres bedømmelser af nytteaktivering.

Niels Ulrik Sørensen og Jens Christian Nielsen viser i deres artikel ”Et helt normalt
perfekt selv. Konstruktioner af selvet i unges beretninger om mistrivsel”, at der blandt de
unge hersker en ”enten eller logik”, hvor man enten passer ind i den normale forestilling
om et godt ungdomsliv eller opleves som en minoritet, der er unormal og uperfekt, hvilket
kan afføde skyld og skam over ikke at mestre det kulturelt frisatte ungdomsliv.

Den tredje artikel: ”Forældres fængsling – en stratificerende livsbegivenhed?” er skrevet af Rikke Fuglsang Olsen og handler om den gruppe af børn, der gennem deres opvækst
oplever at måtte undvære en af deres forældre på grund af fængsling. Artiklen
konkluderer, at forældres fængsling i nogle henseender kan være med til ikke kun at
opretholde, men også intensivere i forvejen eksisterende uligheder.

I den sidste artikel ”Når majoritetsmedlemmer og etniske minoritetsmedlemmer mødes”
forfattet af Arzoo Rafiqi og Jens Peter Frølund Thomsen påvises, at kontakt mellem
minoritets- og majoritetsmedlemmer på arbejdspladsen og i nabolaget har en positiv
indflydelse på den etniske tolerance, og at denne derfor ikke kun – som hidtil antaget – er
knyttet til nære personlige venskaber.

Endeligt rummer dette nummer en diskussion af Henning Bechs & Mehmet Ümit Necefs
meget omtalte bog: Er danskerne racister? Indvandrerforskningens problemer. Bech og
Necef gransker minutiøst i deres bog dele af den danske indvandrerforskning og leverer en
særdeles ramsaltet kritik af denne forskning. Sune Qvotrup Jensen hilser deres bog
velkommen, men finder også, at der er nogle principielle problemer i deres kritiske
tilgang. Qvotrup Jensen finder, at Bech og Necef lægger en langt snævrere definition af
racisme til grund end hos de forfattere, der kritiseres. Qvotrup Jensen finder også, at Bech
og Necef sniger en række hermeneutiske principper for omgang med interviewmateriale
ind ad bagdøren, idet de ignorerer originalforfatternes videnskabsteoretiske tilgange og
lægger deres egen ikke klart ekspliciterede hermeneutiske tilgang til grund for deres
analyse af udvalgte interviewudsagn.

Redaktør af dette nummer er Anders Ejrnæs (Ejrnaes@ruc.dk)

Læs mere her