27. november 2020

Nyt projekt vil fremme inklusionen af mennesker med høretab

Bevilling

Med støtte fra VELUX FONDEN skal et forskningsprojekt ledet af Inge Kryger Pedersen ved Sociologisk Institut undersøge, hvordan samfundet kan styrke fællesskaber for mennesker med høretab ved at skabe gode sociale rum i skoler og på arbejdspladser.

Foto: Colourbox
Foto: Colourbox

Selv om nye teknologiske løsninger har gjort hverdagen lettere for mennesker med helt eller delvist høretab, oplever de stadig sociale problemer og manglende inklusion på skoler og arbejdspladser.

Nu skal forskere fra Sociologisk Institut og VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, sammen med praktikere på området undersøge, hvordan sociale sammenhænge, dårlig akustik og støj i hverdagens rum kan hæmme kommunikationen for mennesker med høretab og føre til eksklusion og dårlig trivsel.

Samtidig skal projektet under overskriften ’Hvordan hører vi sammen?’ give de fagprofessionelle, som arbejder med denne gruppe, nye redskaber til at sikre social inklusion i skoler og på arbejdspladser. Desuden vil projektet give anvisninger på, hvordan man kan forbedre rumforhold for mennesker med høretab.

”Det kan for alle være en kommunikativ udfordring at deltage i et undervisnings- og arbejdsliv med hyppig kommunikation blandt mange mennesker, heftig gruppe- og mødeaktivitet, hektiske informationsstrømme med baggrundsstøj i åbne kontorlandskaber, klasseværelser og kantiner samt lydsignaler fra elektronisk udstyr. Men mennesker med høretab har særlige problemer,” siger Inge Kryger Pedersen, lektor ved Sociologisk Institut, som står i spidsen for det nye projekt.

Tæt samarbejde med fagprofessionelle

Projektet er udviklet i tæt samarbejde med Høreforeningen samt Frijsenborg Efterskole og Castberggård Job- og Udviklingscenter & Højskole, der begge har tilbud for henholdsvis unge og voksne med høretab.

Sammen med forskerne vil de fokusere på, hvad der i deres lærings- og vejledningsmiljøer fremmer inklusion eller modarbejder den. Med inddragelse af video, observationer samt elev- og kursistfortællinger undersøger og afprøver projektet de gode rum for fællesskaber.

”Undersøgelserne af uformelle sammenhænge og hverdagssituationer skal skabe og samle viden, der kan bruges til at forbedre sociale rum i skoler og på arbejdspladser, men også resultere i konkrete redskaber og anbefalinger. Projektet skal munde ud i inklusionsværktøjer og -metoder ud over anbefalinger til rumforhold, der kan hjælpe mennesker med høretab i den daglige kommunikation og skabe samhørighed og social tilknytning,” siger Inge Kryger Pedersen.

Læs mere om VELUX FONDENs seneste uddeling.