15. maj 2019

Unge, der deler billeder uden samtykke, bliver ratet lavt på selvkontrol

Unges digitale intimitet

Unge-profilundersøgelsen 2017 bidrager med mere viden om situationer, hvor billede-deling foregår, sagde sociolog Jakob Demant blandt andet til konference om forebyggelse med 250 deltagere.

’Nogle gange synes jeg, det er spændende at gøre noget, der kan give mig problemer.’

’Det er bedst for andre at holde sig væk, når jeg bliver rigtig gal’.

Unge, der i et stort omfang beskriver sig selv med disse og lignende sætninger, bliver defineret som havende lav selvkontrol. Og den lave selvkontrol ser ud til at være et fællestræk hos unge, der deler andres seksuelle billeder uden at have fået lov, ifølge data fra Ungeprofilundersøgelsen 2017, som sociologer har trukket.

- Når vi ser en højere risikoadfærd i sammenhæng med billede-deling, indikerer det, at det vil give mening at koble indsatser i forhold til digitale sexkrænkelser med andre allerede eksisterende SSP-indsatser, siger Jakob Demant, lektor ved Sociologisk Institut, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet.

Konference om unges digitale intimitet

Jakob Demant har trukket data omkring adfærd ved deling af billeder fra Ungeprofilundersøgelsen 2017, hvor man anvender en internationalt valideret metode til selvrapportering til blandt andet at undersøge graden af selvkontrol. Denne og anden viden præsenterede han for cirka 250 deltagende til konferencen 'Sexting og unges digitale intimitet'  d. 14. maj.

Blandt de deltagende til konferencen oplyste mange, at de enten arbejder inden for kriminalitetsforebyggelse eller undervisning og digital læring.

- Sociologisk Institut har som et af sine mål at formidle forskning og på den måde bidrage med viden til fagprofessionelle eksempelvis inden for forskellige områder af forebyggelse, siger Janus Hansen, Institutleder ved Sociologisk Institut, der åbnede konferencen.

Til konferencen var der indlæg af eksperter fra Belgien og Australien, der bidrog med en mere præcis viden om motiver, risici og kampagner indenfor digital billeddeling. Anne Mette Thorhauge (Medierådet for Børn og Unge og lektor ved Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, KU) bidrog med perspektiver på billeddeling i det digitale netværkssamfund. Og der var debat med blandt andre Flemming Kjærside (Rigspolitiet), Morten Emmerik Wøldike (Sex & Samfund), Sarah Gruszow Bærentzen (Danske Skoleelever) og Charlotte Smerup (Børns Vilkår).

Konferencen var arrangeret i samarbejde mellem Københavns Universitet og Børns Vilkår.