13. maj 2020

Styrker eller svækker coronakrisen indsatsen mod klimaforandringer?

Ny bevilling

Forskere fra Copenhagen Center for Social Data Science vil undersøge, hvordan coronakrisen påvirker debatten om klimaforandringer på tre store sociale medieplatforme i Skandinavien. Det sker med en ny bevilling fra VELUX FONDEN.

Sociale medier - ikoner
Foto: Pexels/Omkar Patyane

Risikerer coronaepidemien at fjerne regeringers, forretningsverdenens, NGO’ernes og den bredere offentligheds opmærksomhed på grøn omstilling og klimaforandringer, eller vil pandemien tværtimod give ny energi til den samlede indsats mod klimaforandringer?

Med en bevilling på 282.619 kr. i ryggen fra VELUX FONDEN vil forskere tilknyttet det tværfaglige Copenhagen Center for Social Data Science (SODAS) nu undersøge det spørgsmål gennem en omfattende kortlægning og analyse af opslag på sociale medier i Danmark, Norge og Sverige.

Ved systematisk at høste og analysere opslag på Twitter, Facebook og Instagram, der berører coronakrisen og klimaspørgsmål, skal projektet give et samlet billede af, hvor hyppigt og hvordan opslagene omtaler og forbinder de to udfordringer på de sociale medier. Forskerne vil her benytte både kvantitative og kvalitative metoder.

Samtidig giver den brede datavifte mulighed for at identificere forskellige holdninger og forsøg på at sætte dagsordener på tværs af de tre skandinaviske lande og sociale medieplatforme.

Netop projektets brede perspektiv kan give helt nye forskningsindsigter, mener lektor Anders Blok, Sociologisk Institut, som sammen med Morten Axel Pedersen, professor ved Institut for Antropologi, står i spidsen for forskergruppen under SODAS.

”Sociale medier agerer i stigende grad arena for den offentlige og politiske kamp om dagsordenen og opmærksomheden på globale risici som corona og klima. Men det sker forskelligt i forskellige lande og på forskellige platforme. Her vil vores projekt kunne bidrage med forståelse af centrale mekanismer, der kan vise sig afgørende for samfundsudviklingen,” siger Anders Blok.

Projektet vil indsamle data fra den 1. februar 2020 og løber frem til den 1. juli 2020, hvor de første analyser forventes at ligge klar. Senere er det ambitionen at finde midler til en fase to, som vil gøre det muligt at indsamle supplerende data og komme dybere ned i metodeudvikling og analyser.

Del af større bevilling

I alt har VELUX FONDEN støttet 13 human- og samfundsvidenskabelige dataindsamlingsprojekter med en samlet bevilling på 5,5 mio. kr., som skal være med til at skabe ny viden om, hvordan Covid-19-krisen påvirker vores liv og samfund.

”Det har vist sig, at det er gennem befolkningens adfærd og holdninger, politiske beslutninger og sociale reaktioner, at sygdommen foreløbig er blevet bekæmpet, og liv er blevet reddet. Derfor er det vigtigt, at de unikke data om krisen bliver indsamlet til fremtidig forskning, der kan kaste lys over både den aktuelle krise og derigennem også reaktioner på kommende udfordringer, f.eks. i forhold til klimakrisen og digitaliseringen," siger Henrik Tronier, der er programchef for fondens humanvidenskabelige uddelingsområde, i en pressemeddelelse.

For at skabe bedst mulig synergi er de støttede projekter samtidig blevet opfordret til at dele viden med hinanden.

Læs mere om uddelingen og projekterne hos VELUX FONDEN.