03. maj 2018

Tolke gør debat mere demokratisk

Demokrati

Tolke spiller en overraskende aktiv rolle, når civilsamfund debatterer EU og Europas fremtid med borgere og migranter, viser feltarbejde over ti år.

Ville der være mere demokratisk debat i EU, hvis alle borgere blev bedt om at lære engelsk som et fællessprog? Det er en løbende diskussion. Ny forskning fra Sociologisk Institut tyder dog ikke på, at et fælles sprog giver en mere demokratisk debat.

Lektor Nicole Doerr, Sociologisk Institut, har igennem mere end ti år foretaget sammenligninger af møder afholdt af transnationale civilsamfundsorganisationer som Europas Sociale Forum og nationale møder i Italien, Storbritannien og Tyskland.

Og hun er overrasket over sine observationer:

- Modsat mine forventninger, fungerede de flersprogede internationale forsamlinger bedre og havde mange flere demokratiske elementer end i de nationale forsamlinger, hvor samtalen typisk foregår på et enkelt sprog, fortæller Nicole Doerr.

 Doerr bemærkede også årsagen til denne forskel:

-   Oversætterne er ikke kun sproglige oversættere – de tager aktivt del ved at bane vej for dem, der ikke bliver hørt, siger hun.

 Tolke monitorerer debatten

Doerr beskriver dette som en politisk oversættelse i sin nye bog om emnet:

 -Tolkene kan bede de stærke deltagere om at være mere åbne og arbejde med de mindre stærke medlemmer og grupper, fortæller hun.

- Min forskning viser, at den potentielle tilstedeværelse af politiske oversættere har større betydning for den demokratiske debat, end at alle i et forum snakker det samme sprog.

Ikke nødvendigvis dyrere

Hvor den britiske regering planlægger offentlige nedskæringer af tolkning og oversættelse, investerer Tyskland massivt i samarbejde mellem lokale borgerforeninger for at stille sproglig tolkning og oversættelse inden for migrationsområdet og asylpolitik til rådighed, fortæller Doerr. Og det kan være en god idé, siger hun:

-Selvorganiseret 'politisk' oversættelse kan forstærke demokratiet i flersprogede, multikulturelle samfund og byer, og da mange i civilsamfundet arbejder frivilligt, øger det ikke nødvendigvis udgifterne, fortæller hun.