6. oktober 2020

Webinar diskuterer sociologiske perspektiver på coronakrisen

Coronakrise

Hvad er de samfundsmæssige konsekvenser af coronaepidemien, og hvordan har tre sociologiske projekter været med til at belyse dem? Det er temaet for et webinar arrangeret af Dansk Sociologiforening og Det Samfundsvidenskabelige Fakultet.

Kvinde sidder på kuffert
Foto: Pexels

Blot en uge efter nedlukningen af hele Danmark den 13. marts bevilligede Det Samfundsvidenskabelige Fakultet de første midler til straksforskning i coronakrisen, og ikke mindre end seks ud af i alt syv projekter endte med at få sociologiske bidrag.

Tre af disse projekter står nu i centrum på et webinar den 29. oktober arrangeret af Dansk Sociologiforening og Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, hvor forskere med afsæt i projekterne vil diskutere, hvilke samfundskonsekvenser epidemien har haft.

De tre oplægsholdere er:

Ud over at belyse coronakrisens betydning for samfundet vil de tre forskere også reflektere over det at skulle gennemføre forskning på rekordtid midt i en samfundskrise. Hvor normal forskning kan strække sig over flere år, skulle de første resultater fra straksforskningen i spil inden for få uger.

Vært og ordstyrer på arrangementet er Pelle Korsbæk Sørensen, der er adjunkt ved Center for Sundhedsfremmeforskning på Roskilde Universitet og næstformand i Dansk Sociologiforening.

Arrangementet afvikles på engelsk og finder sted torsdag den 29. oktober fra kl. 15:00-16:30. Deltagelse er gratis, men kræver tilmelding hos Nathalie Hauge Hvithamar (nathaliehh@samf.ku.dk).

Se også arrangementet i kalenderen.