13. september 2012

Gender Dynamics in the 21st century.

Exchanges between China and Denmark.

Vellykket forskerworkshop og sommerskole i samarbejde med Peking University.

 Workshoppen havde fokus på en bred vifte af velfærdsrelaterede emner som familie, moderskab, ældre, uddannelse, maskulinitet, feminitet, ligestilling, arbejdsmarked og køn og klima. Workshoppen havde 40 deltagere, lærere, Ph.d.ere og MA studerende og der blev over to dage præsenteret 20 papers af danske og kinesiske forskere. De godtgjorde, at der er tale om meget forskellige traditioner og fokus i forhold til kvalitative og kvantitative metodologier – som kunne være et afsæt for udvikling af fælles mixed methodologies ved fremtidige møder. Mens sommerskolen var et KU initiativ, var workshoppen arrangeret i et samarbejde mellem en række institutioner på Peking og Københavns Universitet. Hovedarrangører var Sociologisk Institut, Center for Kvindeforskning på Peking Universitet og Koordinationen for Kønsforskning på KU med støtte fra Sociologisk Institut, Center for Retskulturelle Studier samt NIAS og Sino Danish University Centre i Beijing.

Ideen om, at arrangere en workshop med fokus på køn udsprang oprindeligt af IARU alliancen, hvor både KU og Peking Universitet er medlemmer. Workshoppen og sommerskolen på Peking Universitet viser, at der godt kan bygges netværk op nedefra i IARU alliancens regi. Og tillige, at modellen med fordel kunne inkluderes og faciliteres i det formelle IARU samarbejde.

Der er i forlængelse af forskerworkshoppen etableret et netværk med videre planer om forskningsworkshops, samt udvekslingsprogrammer for studerende og lærere. Herudover er der planlagt en konference- publikation på engelsk og kinesisk.

Gender Dynamics in the 21st century. Exchanges between China and Denmark. International Summer-school, University of Copenhagen.

The summer-school was arranged in relation to the research workshop and attracted a small, but dedicated group of students from University of Copenhagen and China: Tinne Steffensen, from Department of Sociology at Ucop writes: ”Gender Dynamics: China/Denmark was a great opportunity to get beyond the Great Wall and see how institutions, researchers and NGO’s work with gendered challenges in China today. The summer course did not only provide us with a comprehensive introduction to contemporary gender and feminist issues, but gave us a real life experience of Chinese academic traditions and customs. Throughout the course we met with the leading organizers of some of the central players in family planning, reproductive health, gender-research and LGBT-organizers and exchanged thoughts and critiques - in the classroom as well as over informal dinners. All in all opportunities that would have been almost impossible had it not been for the exchange between University of Copenhagen and Peking University. I will recommend everyone to take advantage of the broad range of summer courses that are offered at KU and meet other students and faculty members across boundaries, countries, faculties and interests.”