30. november 2012

Kampen med kroppen: Alternativ behandling i et bruger- og samfundsperspektiv

Kampen mod KroppenBog af Inge Kryger Pedersen
144 sider
Udgiver: Aarhus Universitetsforlag, 30. november, 2012
ISBN:9788771240429

Alternative behandlingsformer er ikke dækket af den offentlige sygesikring, og der mangler videnskabelig evidens for deres virkning. Hvad kan forklare, at mere end halvdelen af alle danskere har opsøgt alternativ behandling, og at udbredelsen er stadigt stigende?

Interviews med mennesker, der anvender akupunktur, zoneterapi eller mindfulness-meditation, viser, at flertallet vurderer forløbet positivt og samtidig oplever andre effekter end dem, man undersøger i det konventionelle behandlingssystem. Mange får mere energi, bedre søvn og større livslyst. Behandlingsmetoderne opfattes af både kroniske smertepatienter og principielt raske mennesker som en mulighed for at opnå øget livskvalitet. Dette giver grobund for et voksende privat sundhedsmarked; en tendens der også kan ses som udtryk for en decentralisering af ansvaret for sundhed fra stat til individ.

Kampen med kroppen belyser denne udvikling og kaster et kritisk blik på begreberne ’effekt’ og ’evidens’. I fremtidens sundhedsforskning og -politik vil man måske ikke fokusere snævert på, om noget virker, men spørge: Hvilke metoder virker på hvem – hvordan og ikke mindst hvorfor? Bogen introducerer her det processuelle begreb ’virken’ som bidrag til en dybere forståelse af de alternative behandlingsformers popularitet.

Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside.