4. april 2017

Kultursociologi og kulturanalyse

Lektor Inge Kryger Pedersen, postdoc Lasse Suonperä Liebst og tidligere ansat ved Sociologisk Institut, Marie Bruvik Heinskou, har skrevet 2 kapitler til antologien 'Kultursociologi og kulturanalyse'. 

Bogen giver et indblik i og et overblik over en række forskellige kultursociologiske begreber, teoriretninger, genstandsfelter og strømninger. Den giver bud på en række kultursociologiske analyser af kulturelle fænomener i vores samfund. Bogen skal give anledning til at diskutere og introducere centrale sociologiske perspektiver på kulturbegrebet og kulturfænomenet i nutidens samfund.

Inge Kryger Perdersen bidrager med kapitlet 'Kultur og krop'. Kapitlet åbner op for kultursociologiske aspekter af det, konglomeratet ‘en kropslig vending’ dækker over. Udtrykket dækker over en markant interesse for kroppen, og skal ses i lyset af en vidensmæssig og politisk interesse for kropskulturelle tendenser nationalt og internationalt. De store ændringer på arbejdsmarkedet i form af mere stillesiddende arbejde og en udvidet servicesektor spiller ind i en mangfoldig udvikling af interessen for kroppen og derfor er kroppen igen kommet i fokus inden for et bredt spektre af vidensdiscipliner – og det kapitel som Inge Kryger har skrevet dykker ned i den kultursociologiske.

Lasse Suonperä Liebst og Marie Bruvik Heinskou dykker ned i følelsernes betydning for vores sociale liv med deres kapitel ’Følelser’. De sætter fokus på, hvordan følelser er en samlebetegnelse, der dækker over mange følelsesregistre og udtryk, og som hver især kan knytte sig an til det sociale liv på en mangfoldig måde. Følelser er en genstand for en lang række af sociologiske undersøgelser, og gennem de seneste fire årtier har et stigende antal sociologer argumenteret for, at sociale og nutidige fænomener må forstås som følelsesmæssige processer. I kapitlet præsenterer Lasse Suonperä Liebst og Marie Bruvik Heinskou læseren for tre følelsesperspektiver, som betegnes som det subjektive, intersubjektive og postsubjektive følelsesperspektiv. Hvert følelsesperspektiv har øje for bestemte sociale følelsesprocesser, der kan og skal bruges supplerende.

Inge Kryger Pedersen, Kultur og krop, Kultursociologi og kulturanalyse, Hanz Reitzels Forlag, 2017

Lasse Suonperä Liebst og Marie Bruvik Heinskou, Følelser, Kultursociologi og kulturanalyse, Hanz Reitzels Forlag, 2017