2. september 2020

Outsidere – Studier i afvigelsessociologi

Margaretha Järvinen, professor ved Sociologisk Institut, har skrevet forordet til en ny og udvidet anden udgave af den amerikanske sociolog Howard S. Beckers klassiker fra 1963: ’Outsidere - Studier i afvigelsessociologi’.

Bogen var, som Margaretha Järvinen skriver i sit forord, startskuddet til den tradition, som senere fik navnet ’stemplingsteori’. En teori, som ikke kun kom til at præge forskningen, men hele samfundets forståelse af dets ’afvigere’.

Det centrale budskab var, at det er omverdenens reaktion, der gør en person til afviger, og at den sociale stempling kan skubbe ham eller hende endnu længere ud i samfundets udkant. En indsigt, som i dag bruges i arbejdet med bl.a. unge lovbrydere.

I sit forord peger Margaretha Järvinen på, at bogen bl.a. fik stor gennemslagskraft, fordi den repræsenterede en ny form for undervisningsmateriale.

”Den var ikke en ’tekstbog’, men en forskningsmonografi, som kombinerede empiri med teoriudvikling. Outsiders blev måske også et hit, fordi den handlede om emner, som optog den nye generation af studerende i 1960erne: musik og stofbrug, og fordi den behandlede moralske konventioner som noget, man bør forholde sig kritisk til, snarere end at tage for givet.”

Margaretha Järvinen gennemgår i sit forord kort Howard S. Beckers centrale budskaber, den sociologiske tradition, han udspringer af, og senere tiders syn på hans tanker. De har undervejs mødt kritik. Men det er deres holdbarhed, som falder mest i øjnene – også i Danmark.

Som hun konkluderer:

”For Danmarks del kan vi konstatere, at store dele af kriminologien og den samfundsvidenskabelige rusmiddelforskning fra 1970’erne og frem til i dag har indskrevet sig i den stemplingsteoretiske tradition. Om danske kriminologer og rusmiddelforskere har læst Outsiders eller ej, så er de stort set alle præget af den tanketradition, som blev introduceret med denne bog.”

Nyudgivelsen indeholder to senere tilføjede kapitler af Howard S. Becker. Det ene beskriver bogens tilblivelse og modtagelse i 1960’ernes universitetsmiljøer. Det andet diskuterer, hvordan Becker sammen med andre forskere og debattører satte skub i en udvikling, som senere ledte til en legalisering af marihuana i flere amerikanske stater.

Søren Søgaard og Morten Visby har stået for oversættelsen.

Læs mere om bogen hos forlaget: Outsidere – Studier i afvigelsessociologi