16. september 2021

Erhvervsuddannelse former elevers personlighed

UNGDOMSUDDANNELSE

Bliver unge mennesker mere samvittighedsfulde, når de uddanner sig? Ja, hvis man tager en erhvervsuddannelse, lyder det opsigtsvækkende svar ifølge nyt studie.

Ung håndværker svejser.


Der er forsket meget i, hvordan ungdomsuddannelser påvirker elever. Men næsten alle studier interesserer sig for effekten af uddannelsesvalg på kognitive færdigheder eller akademiske præstationer. Ikke overraskende falder resultaterne af disse studier sjældent ud til fordel for erhvervsuddannelserne.

Det gør til gengæld resultaterne fra et nyt studie af Jesper Fels Birkelund, postdoc ved Sociologisk Institut på Københavns Universitet. Han har undersøgt, hvordan fem grundlæggende personlighedstræk påvirkes af at starte på en ungdomsuddannelse i Danmark. Her konstaterer han, at samvittighedsfuldhed (forstået som arbejdsomhed og grundighed) stiger markant blandt unge, der starter på en erhvervsuddannelse. Ser man på unge, der starter i gymnasiet, er udviklingen svær at få øje på.

”På mange måder leder grundskolen op til gymnasiet. Det er den samme form for faglighed, man dyrker, bare på et højere niveau på gymnasiet. Derfor er det måske heller ikke mærkeligt, at der ikke sker de store brud i personligheden for de elever”, mener Jesper Fels Birkelund.

Dem, der starter på en erhvervsuddannelse, har til gengæld noget at indhente, pointerer han.

”Flere har dårlige erfaringer med sig fra grundskolen, og på erhvervsuddannelsen har de mulighed for at få nogle succeser”.

Figur, der viser udviklingen i graden af samvittighedsfuldhed.
Særligt i forbindelse med erhvervsuddannelsernes hovedforløb stiger de unges samvittighedsfuldhed markant, sammenlignet med gymnasieelevernes.

Fantastisk datagrundlag

Jesper Fels Birkelunds analyse har afsæt i data fra Børneforløbsundersøgelsen, som er en stikprøve på 6.000 børn født i Danmark i 1995. Børneforløbsundersøgelsen omfatter seks store undersøgelsesbølger, hvoraf Jesper Fels Birkelund primært har brugt de to seneste bølger (fra 2011 og 2014). Her var børnene hhv. 15 og 18 år gamle.

”Vi har været så heldige at have denne fantastiske spørgeskemaundersøgelse i Danmark, hvor man har målt personlighedstræk flere gange. Normalt måler man kun personlighedstræk én gang, men her har man målt både før og efter, de unge startede på en ungdomsuddannelse. Det har muliggjort mit studie”, forklarer Jesper Fels Birkelund.

Faglig stolthed spiller ind

I en tid, hvor erhvervsuddannelserne hungrer efter flere elever, er Jesper Fels Birkelunds fund et interessant supplement til den gængse fortælling om, at akademiske uddannelser fremmer kognitive færdigheder og akademiske præstationer. Personlighedstræk kan desuden spille en central rolle efter studieårene.

”Samvittighedsfuldhed er det personlighedstræk, som forskningslitteraturen peger på som det vigtigste i forhold til succes på arbejdsmarkedet, særligt med hensyn til løn”, fremhæver han.

Jesper Fels Birkelund arbejder i studiet med begrebet ”skilled worker identity”. Hans teori er, at den faglige stolthed er en del af dannelsen af den identitet, der får samvittighedsfuldheden til at vokse blandt de unge på erhvervsuddannelserne. Udviklingen er særligt tydelig, når eleverne starter i deres praktikforløb. Jesper Fels Birkelunds hypotese er, at netop det praktiske arbejde på praktikpladsen og det ansvar, som følger med, øger elevernes samvittighedsfuldhed.

Rygstøtte til erhvervsuddannelser

På et politisk niveau kan erhvervsuddannelserne måske bruge studiet til at lokke unge til, nævner Jesper Fels Birkelund.

”Inden for de sidste 30 år er andelen af en ungdomsårgang, som vælger en erhvervsuddannelse, halveret. Mine fund peger på, at erhvervsuddannelserne stadig er værdifulde, bl.a. fordi de bidrager til at forme nogle værdier, som i høj grad kan gøre nytte senere i livet.”

Forskningsmæssigt vil det næste naturlige skridt være at undersøge tendensen over et længere forløb, mener Jesper Fels Birkelund. Han håber derfor, at der kommer endnu en bølge af data fra Børneforløbsundersøgelsen – og at personlighedstræk endnu en gang indgår i undersøgelsen.

”Det kunne være spændende at se, om de unge, der gennemfører en gymnasieuddannelse, opnår en tilsvarende faglig stolthed – og dermed en øget samvittighedsfuldhed, når de på et tidspunkt kommer i arbejde”, slutter Jesper Fels Birkelund.

Du kan læse meget mere om studiet i forskningsartiklen ”Educational Tracking and Personality Formation: Evidence from a Dual System”

Emner