Jesper Fels Birkelund

Jesper Fels Birkelund

Tenure Track Adjunkt

Jeg er en sociolog, som forsker inden for områderne: uddannelse, etniske uligheder og social mobilitet. I min empiriske forskning anvender jeg state-of-the-art statistiske metoder til at analysere forskellige former for register- og surveydata. Min forskning er publiceret i ledende sociologiske tidsskrifter såsom Social Forces, Social Science Research, European Sociological Review og British Journal of Sociology.

I 2022 modtog jeg ECSR-prisen for bedste PhD-afhandling i Europa.

Uddannelse

I min forskning i uddannelse undersøger jeg, hvordan indretningen af uddannelsessystemet former individers livsbaner og derigennem overordnede mønstre af social ulighed. Jeg undersøger, hvordan uddannelse påvirker både kognitive og social-psykologiske evner her og nu og fremtidige outcomes såsom beskæftigelse og indkomst. Min forskning bidrager til aktuelle politiske debatter om værdien af erhvervsuddannelserne ved at vise, at praksisorienteret uddannelse øger elevers samvittighedsfuldhed og fører til indkomster på niveau med dem, som elever på gymnasiale uddannelser ender med at få.

Etniske uligheder

I min forskning i etniske uligheder sætter jeg fokus på det tilsyneladende paradoks, at mange børn af indvandrere i vestlige lande udtrykker høje uddannelsesmæssige ambitioner, selvom deres akademiske kompetencer er relativt dårlige. Jeg har udviklet en kontrafaktisk analytisk model, som kvantificerer disse ambitioner og evaluerer deres potentielle positive og negative konsekvenser. Min forskning bidrager til debatter om, hvorvidt uddannelsessystemer på tværs af Europa er tilstrækkeligt udrustede til at håndtere etniske minoritetsunges særlige behov.

Social mobilitet

I min forskning i social mobilitet undersøger jeg de processer, hvorigennem forældres ressourcer påvirker børns succes på arbejdsmarkedet. Jeg trækker på teorier om den intergenerationelle transmission af human, kulturel, social og økonomisk kapital for at undersøge, hvordan børn trækker på disse ressourcer for at sikre sig velbetalte jobs. I øjeblikket arbejder jeg på at integrere litteraturen om intergenerationelle transmissioner med en mikro-klasse-tilgang. Jeg argumenterer for, at forældres ressourcer er særligt effektive, når forældre og børn er uddannet inden for samme fagområde. I dette arbejde bruger jeg virksomhedsregistrene til at studere potentielle mekanismer såsom forældres erhvervsmæssige netværk og arv af familievirksomheder.

 

Træffetider: Torsdage kl. 10.00-11.00 i kontor 16.0.57.

Undervisning: Basic Statistics (BA), Sociology in Danish Society (BA), Sociology of Education (BA), Advanced Welfare, Inequality, and Mobility (MA).

ID: 135843119