Jesper Fels Birkelund

Jesper Fels Birkelund

Postdoc

Jeg er en kvantitativ sociolog, som forsker i social ulighed og social mobilitet med en særlig interesse for, hvordan uddannelsessystemet kan bidrage til at skabe og bryde mønstre af ulighed og social arv. Jeg har udgivet artikler i ledende tidsskrifter såsom Social Forces, Social Science Research, European Sociological Review og British Journal of Sociology.

For tiden beskæftiger jeg mig med fire forskningsområder:

1. Covid-19 og læring (Postdoc-projekt funded af Spar Nord Fonden)

I hvilken grad er skolebørns læring blevet påvirket af nedlukningerne af landets skoler under coronakrisen? Har nedlukningen ramt børn fra socialt udsatte familier særligt hårdt?

2. De danske ungdomsuddannelser

Hvordan har den sociale arv i uddannelsesvalg ændret karakter over tid? Hvad er afkastet af at tage en erhvervsuddannelse relativt til en gymnasial uddannelse målt over livsforløbet?

3. Etniske uligheder

Hvordan adskiller etniske grupper sig med hensyn til faglige præstationer, ambitioner og succes? Bliver etniske minoriteter diskrimineret på arbejdsmarkedet?

4. Social mobilitet

Hvilken rolle spiller uddannelse i reproduktionen af sociale uligheder på tværs af generationer? Mobilitetsparadokset: Hvorfor er Danmark et mere socialt mobilt land end USA med hensyn til indkomst men ikke uddannelse eller social status?

Primære forskningsområder

Social ulighed, intergenerationel mobilitet, uddannelsessociologi, social marginalisering, kvantitative metoder

ID: 135843119