9. september 2021

Forskningsprojekt vil forebygge vold mod ansatte på døgninstitutioner

BEVILLING

Ansatte på døgninstitutioner med børn og unge bliver jævnligt udsat for vold og trusler i deres arbejde. Et forskningsprojekt støttet af Arbejdsmiljøforskningsfonden vil nu undersøge, hvad der udløser trusler og voldelige episoder, og hvordan medarbejderne bedre kan forebygge dem.

Grabbing by the collar. Photo: Pexels (Keira Burton)
Arkivfoto: Pexels (Keira Burton)

Specialpædagoger, der arbejder på døgninstitutioner for anbragte børn og unge, udsætter sig selv for en væsentlig risiko ved at gå på arbejde: Næsten hver anden har inden for 12 måneder modtaget trusler om vold, og mere end hver tredje har været udsat for vold. Dermed er ansatte på døgninstitutioner den faggruppe, som er mest udsat for arbejdsrelateret vold.

De dystre tal er baggrunden for et nyt forskningsprojekt på Sociologisk Institut, der med støtte fra Arbejdsmiljøforskningsfonden skal give et bedre billede af, hvilke situationer der ender i trusler eller vold, og hvordan konflikter mellem ansatte og de anbragte børn og unge opstår og udvikler sig.

”Projektet er det første af sin art til at udføre detaljerede adfærdsanalyser af konfliktprægede hændelser på danske døgninstitutioner. Det vil derfor kunne tilvejebringe tiltrængt, håndgribelig viden om de situationer og adfærdsmønstre, der påvirker voldsrisikoen for de ansatte,” siger Camilla Bank Friis, der i en postdoc-stilling ved Sociologisk Institut bliver hovedansvarlig for gennemførslen af projektet.

En arbejdsdag med risiko for at opleve trusler og vold står i skærende kontrast til et godt arbejdsmiljø. Derfor er det så vigtigt, at vi bliver bedre til at forstå og forebygge konflikter på institutionerne.

Camilla Bank Friis

I sidste ende er målet at give den enkelte medarbejder bedre redskaber til at afkode situationer, der kan ende i trusler eller vold, og med deres egen adfærd nedtrappe konflikten. Samtidig skal projektet afdække, hvilke typer af konfliktsituationer der i særlig grad udløser frygt, afmagt, udmattelse eller andre følelsesmæssige reaktioner hos medarbejderne.

”Projektet handler om at hjælpe ansatte på døgninstitutioner til at håndtere de konflikter, der opstår i arbejdet med en meget udsat gruppe børn og unge, som tidligt i livet er blevet socialt og psykisk belastet. Ud over at undersøge, hvordan konflikter kan forebygges, vil vi også undersøge, hvilke situationer der påvirker de ansatte mest, og hvordan deres måde at håndtere dem på, påvirker deres følelsesmæssige reaktioner,” siger Camilla Bank Friis.

Analyser af konfliktprægede situationer

Forskerne bag projektet vil gennemføre systematiske kortlægninger af konkrete hændelsesforløb gennem interviews med medarbejdere fra tre døgninstitutioner og indberetninger om magtanvendelser til Socialtilsynet. Formålet er systematisk at analysere forskelle mellem hændelser, der enten ikke eskalerede, eskalerede til trusler eller eskalerede til vold.

De systematiske analyser suppleres af feltarbejde på de tre udvalgte døgninstitutioner, der skal give forskerne baggrundsviden om de særlige udfordringer, som institutionerne og deres medarbejdere står med.

Til sammen vil projektets analyser afdække, hvilke faktorer der særligt får konflikter til at eskalere. Det kan f.eks. være særlige hverdagsaktiviteter på institutionen, der giver anledning til konflikt, eller relationen mellem den unge og medarbejderen. Analyserne vil også afdække, hvordan medarbejderadfærd påvirker sandsynligheden for vold og trusler.

I sidste ende håber Camilla Bank Friis, at undersøgelsen kan være med til at forbedre trivslen og arbejdsmiljøet på landets cirka 400 åbne eller lukkede døgninstitutioner og mere end 1.000 øvrige institutioner med socialpædagogiske opholdssteder.

”En arbejdsdag med risiko for at opleve trusler og vold står i skærende kontrast til et godt arbejdsmiljø. Derfor er det så vigtigt, at vi bliver bedre til at forstå og forebygge konflikter på institutionerne.”

Læs også Arbejdsmiljøforskningsfondens omtale af projektet

Emner