23. juni 2021

Fem passagertyper: Sådan reagerer vi på bøder i bussen

BILLETKONTROL

Vi reagerer vidt forskelligt som passagerer, hvis vi bliver taget uden gyldig billet i bussen. Gennem videoanalyse har forskere fundet fem typiske reaktionsmønstre – fra de undskyldende til de mere defensive, som kan ende i aggression. Studiet skal hjælpe med at forebygge konflikter.

Bus-stop-knap. Foto: Colourbox
Foto: Colourbox

Problemet er det samme – ingen billet – men reaktionen kan være vidt forskellig, når billetkontrolløren møder en passager uden gyldig rejsehjemmel og udskriver en kontrolafgift.

Ud fra 40 videoer optaget af kontrollørernes kropskameraer har forskere nu dybdeanalyseret og kategoriseret passagerers reaktionsmønstre og opdelt dem i fem overordnede typer.

De fem reaktionsmønstre er i undersøgelsen rangeret efter, hvor defensivt den enkelte passager reagerer på billetkontrollen, og spænder vidt: Fra den ærlige passager, som erkender at have begået en fejl, til den forurettede eller overlegne passager, som føler sig dårligt behandlet, udfordrer kontrolløren eller ’ved bedst’ (se oversigt).


Fem passagerreaktioner i mødet med billetkontrol

Reaktionstype Typiske karakteristika
Den uskyldige Viser gode intentioner. Har måske en undskyldning
Den ærlige Ønsker at fremstå som ’den gode borger’
Den forurettede Føler sig som offer for uretfærdig behandling
Den autoritetsudfordrende  Virker ligeglad med situationen og autoriteter
Den overlegne Vil styre forløbet og ’ved bedst’

Mange passagerer har jo ikke intension om at være dumme eller gøre det svært for én, der bare passer sit arbejde.

Måske kan studiet give en større bevidsthed om, hvordan vi opfører os – også selv om det er ærgerligt at få en bøde.

Camilla Bank Friis

Der er klart et præventivt fokus i studiet, forklarer Camilla Bank Friis, der som ph.d.-studerende ved Sociologisk Institut har stået i spidsen for det i samarbejde med professor Marie Rosenkrantz Lindegaard fra The Netherlands Institute for Crime and Law Enforcement.

”Helt lavpraktisk har vi ønsket at blive klogere på, hvordan folk handler, når de bliver præsenteret for en kontrolafgift – og hvordan deres reaktioner hænger sammen med de tilfælde, hvor passageren reagerer aggressivt. På den måde har studiet også et forebyggende sigte, da billetkontrolløren bedre vil kunne spotte bestemte reaktionsmønstre og undgå, at situationer eskalerer,” siger Camilla Bank Friis.

Optrapning til aggressive reaktioner

Mens ’den uskyldige’ eller ’den ærlige’ passager typisk vil prøve at forklare, at den manglende billet skyldes en misforståelse, eller pege på, at han eller hun er en god samfundsborger, som normalt køber billet, vil den ’udfordrende’ eller ’overlegne’ passager gå i langt hårdere forsvarsposition.

 

Det kan ende med en egentlig konfrontation, hvor passageren nægter at vise legitimation, skælder ud eller i de alvorligste tilfælde skubber, sparker eller truer billetkontrolløren.

Hvor tit det sker, kan undersøgelsen ikke sige noget om. De 40 analyserede episoder er udvalgt, så de spænder over en bred vifte af konfliktniveauer, herunder hårde konfrontationer, og ikke ud fra, hvor hyppigt passagerer reagerer på en bestemt måde.

Men i 26 af de 40 undersøgte episoder optrappede passageren mødet med kontrolløren. Og lige så vigtigt: De kunne undervejs skifte type ved først at agere som den uskyldige borger og derefter fremstå mere udfordrende. Et skifte, der er særligt udtalt hos aggressive passagerer.

Vi kan lære af de aggressive konfrontationer

For Camilla Bank Friis illustrerer det den dynamik, der ofte er på spil under en billetkontrol eller anden autoritetsudøvelse.

Her har videooptagelserne givet helt nye muligheder for at analysere ned i detaljen, hvordan situationen rent faktisk udvikler sig over tid.

”Der er allerede lavet studier, der f.eks. kigger på borgere, som fremstår respektløse i mødet med politiet, men vi viser med vores studie, at der især i de aggressive konfrontationer undervejs sker et skifte i, hvordan passageren fremstår. Altså hvilke argumenter han eller hun gør brug af,” forklarer Camilla Bank Friis.

”Det var for mig overraskende, og det kan vi lære kontrollører og andre myndighedspersoner at justere efter. Vi forslår derfor konflikttræningsprogrammer, som tager højde for de forskellige risikotyper og deres omskiftelighed. Kontrollørerne bør være bevidste om, at passagerer kan trække på meget forskellige argumenter og være klar til at tilpasse måden, de håndterer situationen på.”

Samtidig håber hun, at studiet kan få flere til at reflektere over, hvordan de opfører sig.

”Mange passagerer har jo ikke intension om at være dumme eller gøre det svært for én, der bare passer sit arbejde. Måske kan studiet give en større bevidsthed om, hvordan vi opfører os – også selv om det er ærgerligt at få en bøde.”

Kontakt

Camilla Bank Friis
Ph.d. stipendiat
Sociologisk Institut
Mail: cbf@soc.ku.dk
Telefon: 35 32 66 32

Professor Marie Rosenkrantz Lindegaard
Senior Researcher
Mail: MRLindegaard@nscr.nl
Telefon: +31 (0)20 598 5388

Emner

Læs også