28. februar 2022

Frivillighed og ulighed under COVID-19

Nyt ph.d.-projekt

Spar Nord Fonden har finansieret et nyt treårigt ph.d.-projekt på Sociologisk Institut, som undersøger, hvilke konsekvenser det at være frivillig eller modtage hjælp fra frivillige under COVID-19 har haft for unges livchancer.

Ph.d.-stipendiat Lærke Høgenhaven skal undersøge sammenhængen mellem frivillighed og ulighed blandt unge under COVID-19 med særligt fokus på hvordan frivillighed påvirker unges tilknytning til arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet. I forhold til livschancer er det sandsynligt, at særligt unge er blevet påvirket negativt.

Netop fordi unge mennesker oftere er i gang med at uddanne sig og er løsere tilknyttet arbejdsmarkedet sammenlignet med ældre. Formålet med PhD-projektet er dels at undersøge, hvordan unge er blevet påvirket af COVID-19, men i endnu højere grad at undersøge, hvordan frivillighed spiller ind i det billede. Hvilken forskel gør det at have enten udført eller modtaget frivillig hjælp under COVID-19 i forhold til unge menneskers uddannelsesforløb og tilknytning til arbejdsmarkedet?

Lærke har en kandidatgrad i sociologi fra Københavns Universitet og har i løbet af studiet interesseret sig for kvantitative metoder og undervist som øvelseslærer på den sociologiske bacheloruddannelser.

Ph.d.-projektet er en del af et større projekt om frivillighed og solidaritet under COVID-19 på sociologisk institut muliggjort af en bevilling fra Spar Nord Fonden til forskningsprojektet 'Volunteering and inequality in the COVID-19 pandemic: Does voluntary activity mitigate the crisis’ negative consequences for young people’s life chances?', der ledes af Jonas Toubøl, Hjalmar Bang Carlsen og Benedikte Brincker. Projektet indgår ligeledes i et samarbejde med frivillighedsforskerne Lars Skov Henriksen og Hans-Peter Y. Qvist fra Aalborg Universitet.

Metodisk anvender projektet registerdata og et originalt survey paneldata indsamlet under COVID-19 pandemien til at estimere sammenhængende mellem frivillighed og arbejdsmarkedstilknytning samt uddannelsesaktivitet under COVID-19. Ambitionen med projektet er at undersøge frivilligt arbejdes årsagssammenhænge med unges uddannelsesforløb og tilknytning til arbejdsmarkedet under COVID-19.

Med paneldata er det muligt at undersøge, hvorvidt en eventuel positiv effekt af frivillighed på arbejdsmarkedstilknytning og uddannelsesaktivitet skyldes 1) tillærte færdigheder og øget social kapital opnået gennem frivilligt arbejde, eller 2) at de der udfører frivilligt arbejde allerede besidder flere ressourcer. Derudover skal projektet undersøge effekten af at have modtaget frivillig hjælp i løbet af COVID-19 og hvorvidt det at modtage hjælp under krisen afbøder risikoen for at miste tilknytning til arbejdsmarkedet eller blive forsinket i sit uddannelsesforløb.