16. december 2020

Hvad betyder corona-krisen for hverdagserfaringer med grøn omstilling?

Omstilling

Sociologer har bidraget til en pilotundersøgelse af grønne hverdagserfaringer hos middelklassen i forbindelse med corona-nedlukningen.

Skov
Foto: Colourbox

Sociologer har bidraget til en undersøgelse med svar fra 332 danske middelklasseborgere om deres ændrede forbrugsmønstre, brug af naturen og øvrige hverdagserfaringer relateret til grøn omstilling i forbindelse med corona-nedlukningen i foråret 2020.

"De adspurgte middelklasseborgere fortæller eksempelvis, at de har brugt naturen mere og også lidt anderledes under corona-krisen. Kun 1 ud af 20 i vores undersøgelse ønskede at få alle hverdagsaktiviteter tilbage som før corona-krisen, og de mest uønskede aktiviteter hos den adspurgte gruppe er flytrafik, overforbrug og bilisme," siger Anders Blok, lektor ved Sociologisk Institut, Københavns Universitet.

Han har sammen med Frederik Møller Henriksen, videnskabelig assistent ved Det Juridiske Fakultet, og Nikolaj Schultz, ph.d.-studerende ved Sociologisk Institut, bidraget til undersøgelsen, der er ledet af Stefan Gaarsmand Jacobsen, lektor ved RUC.

Undersøgelsen er finansieret af VELUX Fondens akut-corona-bevillinger og gennemført i samarbejde med Klima- og Omstillingsrådet (KOR).

Den højtuddannede middelklasse er mest klimabekymret

De 332 borgere, som deltog i undersøgelsen via et spørgeskema distribueret på sociale medier, har også angivet deres uddannelser og arbejde, når de besvarede undersøgelsen. Det er især borgere med mellemlange og videregående uddannelser, der har valgt at deltage.

"Undersøgelsen indikerer, at den højtuddannede middelklasse, som traditionelt også i andre undersøgelser er de mest klimabekymrede, med corona-nedlukningen har fået et refleksionsrum og forhandler normer for, hvordan de gerne vil leve deres liv fremover," siger Anders Blok.

Forskergruppen valgte at invitere til svar via sociale medier, fordi undersøgelsen hermed kan sammenlignes med lignende undersøgelser, der er indsamlet på samme måde i en række andre europæiske lande.

Emner