24. april 2020

Hvorfor føler velintegrerede borgere med indvandrerbaggrund sig mere udsat for diskrimination?

Bevilling

Sociologen Merlin Schaeffer har fået 6 mio. fra det tyske forskningsråd til en undersøgelse, der skal skabe større indsigt i sammenhængene mellem reel og selvopfattet diskrimination.

Afvist håndtryk _Colourbox
Foto: Colourbox

En af gåderne inden for forskning i fremmedhad og immigration er tendensen til, at godt integrerede medborgere med indvandrerbaggrund i særlig grad føler sig diskriminerede og afviste – også selv om de i øvrigt har god kontakt med det omgivende samfund.

Men er denne gruppe rent faktisk mere udsat for diskrimination? Eller er det snarere deres gode integrering i samfundet, som gør dem i stand til at opfatte den diskrimination, de møder? Det sidste er blot én af flere foreslåede forklaringer på det umiddelbare paradoks. 

Nu skal et nyt forskningsprojekt under ledelse af lektor Merlin Schaeffer ved Sociologisk Institut under KU kaste lys over spørgsmålet takket være en bevilling på 6 mio. kr. fra det tyske forskningsråd. Målet er at afdække og skabe større indsigt i de uklare sammenhænge mellem reel og selvopfattet diskrimination.

”Diskrimination er meget skadelig og af den grund ulovligt. Men også selvopfattet diskrimination er en trussel for immigranter og deres efterkommere. Det kan medføre angstproblemer og derved også begrænse deres karriere og uddannelsesmæssige ambitioner. Det er derfor vigtigt at forstå, hvordan selvoplevet diskrimination opstår,” forklarer Merlin Schaeffer.

Metodisk vil projektet samle data om oplevet og reel diskrimination ved at parre mennesker med immigrantbaggrund med repræsentanter for den øvrige majoritetsbefolkning i en række såkaldte ’tillidspil’, der afvikles online. Et tillidsspil er i denne sammenhæng en form for økonomisk investeringsspil, hvor to personer kan skabe en fortjeneste, hvis de tiltror hinanden et bestemt beløb.

Ved at inddrage 2.000 personer med henholdsvis indvandrerbaggrund og lokalt fødte forældre håber projektet at kunne indsamle langt mere præcise data på, i hvilken grad der er tillid/mistillid til deltagerne med indvandrerbaggrund, og i hvilken grad de selv oplever at blive mødt med tillid. 

Projektet er placeret på det tyske ’Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB)’ og løber i to år fra november 2020. En postdoc med base i Berlin vil blive koblet til projektet.

Læs også projekt-abstract (på tysk) og et engelsk resume (pdf): The interlinkage of perceived and actual discrimination.