7. maj 2019

Mads Meier Jæger optaget i Videnskabernes Selskab

Anerkendelse

Mads Meier Jæger håber gennem sit medlemskab i Videnskabernes Selskab at kunne bidrage til at fremme videnskabens, herunder samfundsvidenskabens, position i samfundet.

Professor Mads Meier Jæger er sammen med ni andre forskere optaget hos Videnskabernes Selskab, der har som mål at styrke videnskabens stilling i Danmark og fremme grundvidenskabelig og tværvidenskabelig forståelse.

- Jeg er beæret over at være blevet optaget i Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab. Jeg håber gennem mit medlemskab at kunne bidrage til at fremme videnskabens, herunder samfundsvidenskabens, position i samfundet. Dette er en vigtig opgave i en tid, hvor troen på videnskaben er udfordret, men behovet for videnskabeligt forankrede løsninger på store samfundsudfordringer, fx i forhold til klima og social sammenhængskraft i en globaliseret verden, er større end nogensinde før, siger Mads Meier Jæger, professor ved Sociologisk Institut, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet.

Dette forår optager selskabet ti nye medlemmer af den humanistiske og samfundsvidenskabelige klasse. Lige siden 1866 er medlemmerne blevet optaget i to såkaldte klasser – den humanistisk samfundsvidenskabelige og den naturvidenskabelige klasse.

Selskabet blev grundlagt i 1742 og er et mødested for fremtrædende forskere fra alle forskningsområder.

Læs mere om de nye medlemmer af Videnskabernes Selskab