24. april 2020

Ny bevilling udvider undersøgelse af frivillighed under coronakrisen

Bevilling

Danmarks Frie Forskningsfond støtter nu den igangværende undersøgelse af solidaritet og frivillighed med 926.055 kr. Bevillingen gør det muligt at følge det frivillige arbejde under coronakrisen over en længere periode og få mere præcise data.

Foto: Colourbox

En bevilling fra Danmarks Frie Forskningsfond gør det nu muligt at udvide undersøgelsen af danskernes frivillige arbejde og hjælp under coronakrisen, som en gruppe forskere under Sociologisk Institut står bag i samarbejde med Center for Frivilligt Socialt Arbejde.

Undersøger afdækker det frivillige arbejde og anden mere uformel hjælp gennem en repræsentativ spørgeskemaundersøgelse i befolkningen og en mere målrettet undersøgelse blandt brugere af facebookgrupper opstået som svar på coronakrisen. Disse grupper, som organiserer hjælp til coronaramte medborgere, er desuden løbende blevet kortlagt.

Med bevillingen bliver det nu muligt at gentage spørgeskemaundersøgelserne yderligere to gange og derved monitorere udviklingen i udbud/efterspørgsel af hjælpen over en længere periode. Det vil gøre undersøgelsen i stand til at give klarere svar på nogle af dens centrale spørgsmål: Hvilke typer af hjælp og frivillighed vokser frem og hvorfor, og hvilke former for solidaritet har størst betydning?

Herudover giver bevillingen mulighed for at inddrage mere detaljerede analyser af hjælpegrupperne på Facebook. Formålet er at få endnu mere praksisnær viden om deres mobilisering, kultur og praksis og i øvrigt sikre, at de mange kvantitative resultater bliver fortolket korrekt. Konkret omfatter dette arbejde bl.a. analyser af gruppernes indhold og kommunikation samt interviews med administratorer, frivillige og brugere. 

For Jonas Toubøl, der er postdoc ved Sociologisk Institut, rejser bevillingen nogle helt nye perspektiver.

”Ved at følge de frivillige og dem, der får hjælp, over tid kan vi med stor præcision identificere, hvad der gør, at nogen får den hjælp, de behøver, og andre ikke gør. Vores foreløbige tal viser en udbredt vilje til at hjælpe i befolkningen. Den nye viden kan bruges til at sikre, at hjælpen også når frem til dem, der har brug for den,” siger Jonas Toubøl, der leder undersøgelsen sammen med Hjalmar Bang Carlsen, der er postdoc ved Sociologisk Institut/SODAS.

Herudover deltager lektor og institutleder ved Sociologisk Institut Benedikte Brincker og videnskabelig assistent Snorre Ralund fra Sociologisk Institut/SODAS.

Læs mere om undersøgelsen i boksen til højre.

---

Se også den første artikel om projektet ’Sociologer kortlægger frivilligt arbejde og samfundssind under coronakrisen’.

Emner