24. marts 2020

Sociologer deltager i straksforskning om coronaepidemien

COVID-19

Opdateret 27.3.2020: Sociologer fra Sociologisk Institut bidrager til seks af syv forskningsprojekter, som Det Samfundsvidenskabelige Fakultet med kort varsel har igangsat for at undersøge samfundsmæssige aspekter af coronaepidemien.

(Opdateret 27. marts 2020 efter uddeling af yderligere tre projektbevillinger)

Hvilke konsekvenser har den igangværende coronaepidemi for vores politiske, sociale og økonomiske liv? Og hvordan rammer coronakrisen udvalgte dele af befolkningen som socialt udsatte, ansatte på atypiske vilkår og internationale studerende? Sådanne spørgsmål skal syv tværfaglige, samfundsvidenskabelige projekter være med til at kaste lys over takket være straksbevillinger fra Det Samfundsvidenskabelige Fakultet.

Projektmidlerne er uddelt i to runder. Sociologer fra Sociologisk Institut bidrager til tre og af fire projekter uddelt i første runde:

  • Lektor Merlin Schaeffer indgår sammen med forskere fra Institut for Psykologi og Berlin Social Science Centre i et projekt, der skal undersøge den betydning, som de politiske krav til social distancering har for vores hverdagsrutiner, mentale sundhed og familieliv. Det sker under overskriften ’The consequences of social distancing policies on everyday routines, mental health, and family life: A weekly time-diary online survey’.

  • Adjunkt Friedolin Merhout og postdoc Hjalmar Alexander Bang Carlsen bidrager sammen med forskere fra Psykologi, Økonomi og Antropologi til projektet ’COVID-19 Snapshot MOnitoring in Denmark (COSMO Denmark). Projektet indgår i en større WHO-støttet, international online-survey af, hvordan de enkelte borgere løbende forholder sig til risici og anbefalede modforholdsregler under epidemien.

  • Herudover indgår Friedolin Merhout og Hjalmar Alexander Bang Carlsen sammen med lektor Anders Blok og BA Tobias Gårdhus i en projektgruppe med forskere fra Statskundskab og Antropologi, der skal indsamle og analysere aktuelle corona-relaterede nyheder og tweets i Danmark. Det sker i projektet ‘The Dynamics of Political Discourse and Attention during the COVID-19 outbreak’.

Det fjerde og sidste projekt fra første runde involverer forskere fra Statskundskab og har fokus på, hvad danskerne tænker, ved og mener om corona-epidemien. Tre af de fire projekter involverer i øvrigt forskere, som ved siden af deres instituttilknytning også er koblet til fakultetets tværfaglige Center for Social Data Science (SODAS), der arbejder med digitale dataanalyser.

Anden runde projektstøtte uddelt
Efter anden ansøgningsrunde har yderligere tre projekter fået støtte – alle med medvirken af sociologer fra Sociologisk Institut og alle med fokus på, hvordan corinaepidemien rammer forskellige befolkningsgrupper:

  • Lektor Anna Ilsøe og lektor Trine Pernille Larsen, begge fra FAOS ved Sociologisk Institut, analyserer sikkerheden på arbejdsmarkedet for folk på marginal deltid (under 15 timer pr. uge), tidsbegrænset ansatte, freelancere, vikarer og platformsarbejdere i lyset af regeringens nye hjælpepakker og eksisterende regler og ordninger. Det sker i projektet ’Atypiske ansatte i atypiske tider’.

  • Lektor og studieleder Charlotte Baarts har sammen med lektor og studieleder Heiko Henkel og ph.d.-studerende Brian Noel McGahey fra Institut for Antropologi fået støtte til projektet ’3S International – Social situation survey of international students at UCPH during the Coronavirus 2020’, som undersøger corinakrisens indvirkning på internationale studerende ved Københavns Universitet.

  • Endelig sætter postdoc Jonas Toubøl, postdoc Hjalmar Bang Carlsen og videnskabelig assistent Snorre Ralund (de to sidste også med tilknytning til SODAS) fokus på civilsamfundet med projektet på ’Solidaritet og frivillighed i coronakrisen’. I partnerskab med Center for Frivilligt Social Arbejde undersøger det, hvordan frivillighed imødekommer og mobiliserer i forhold til den udfordring, COVID-19-epidemien udgør for udsatte grupper som ældre og socialt udsatte.

Læs mere om Det Samfundsvidenskabelige Fakultets straksbevillinger fra første og anden ansøgningsrunde.