1. februar 2019

Sociolog Kristian Karlson udpeget til SU-ekspertudvalg

Udpegning

Kristian Karlson er med i et SU-ekspertudvalg, hvor han blandt andet skal bidrage med viden om, hvad unges forventninger til fremtiden betyder for deres uddannelsesvalg og for den sociale mobilitet.

Uddannelses- og Forskningsministeriet har offentliggjort medlemmerne af et nyt ekspertudvalg, der består af forskere med baggrunde i økonomi, sociologi eller uddannelse.  Ekspertudvalget skal opbygge og samle viden om effekterne af SU. Ud over at samle viden fra Danmark ser udvalget på international forskning inden for området.

Sociolog Kristian Karlson forsker i social arv og mobilitet.

- Som sociolog kan jeg blandt andet bidrage til indsamling af viden, der handler om hvilke oplevelser eller erfaringer, der knytter sig til de studerendes valg, siger han.

Udvalget forventes at afrapportere inden udgangen af 2019.

Læs mere om ekspertudvalget hos Uddannelses-og Forskningsministeriet