1. oktober 2018

Forskning i vold og trusler mod fængselsbetjente og billetkontrollører skal bidrage til bedre arbejdsmiljø

Forebyggelse

Forskere fra Sociologisk Institut skal være med til at udvikle værktøjskasser med anbefalinger og redskaber til konflikthåndtering.

Billetkontrollør hos Movia. (Foto: Ulrik Jantzen)

Undersøgelser viser, at ansatte, som udfører ordenshåndhævende eller omsorgsudøvende jobs, rapporterer den højeste forekomst af vold på jobbet – herunder både fængselsbetjente og billetkontrollører. Men der mangler viden om, hvilke typer situationer med borgerne, medarbejderne skal være særligt opmærksomme på, og hvilken adfærd, der kan virke nedtrappende i konflikter. 

Det vil lektor Marie Rosenkrantz Lindegaard, Sociologisk Institut, nu undersøge sammen med kollegaer. 

- En vigtig ambition er at kunne bidrage med viden, der kan omsættes til anbefalinger og konflikthåndteringsredskaber. Målet er at styrke den forebyggende indsats med konkrete eksempler på hensigtsmæssig og uhensigtsmæssig adfærd i konfliktsituationer, siger lektor Marie Rosenkrantz Lindegaard, Sociologisk Institut, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet.

Forskningsprojektet har netop modtaget en bevilling fra Arbejdsmiljøforskningsfonden på tre millioner kr.

Konkrete redskaber til medarbejdere

Forskerne benytter metoder med overvågnings- og kropskamera-optagelser til at undersøge konflikter med varierende grad af trusler og vold.

- Projektet er det første af sin karakter til at give et systematisk og interaktionsfokuseret perspektiv på adfærdsmønstre under konflikter i arbejdslivet, siger Marie Rosenkrantz Lindegaard, der forsker sammen med adjunkt Lasse Suonperä Liebst, postdoc Richard Philpot og videnskabelig assistent Camilla Bank Friis, Sociologisk Institut. 

Forskergruppen har i et tidligere projekt arbejdet med at analysere tilskueres rolle i voldelige konflikter ved hjælp af videooptagelser. I det nye projekt vil de fokusere på medarbejdernes rolle og adfærd i konflikterne.

På baggrund af projektets resultater udvikler forskerne i samarbejde med partnerne en række værktøjskasser, som indeholder konflikthåndteringsredskaber med konkrete eksempler på, hvad medarbejderne kan gøre for at undgå trusler og vold i konflikter med borgerne. Projektets mål er at bidrage til at forbedre arbejdsmiljøet for fængselsbetjente og for billetkontrollører.

Kontakt: Lektor Marie Rosenkrantz Lindegaard, mrl@soc.ku.dk, tlf: 35 33 19 07