Børn i familiepleje har mange måder at høre til på

Børnetegning af hus og familie. Foto: ColourboxSociologisk afhandling vil munde ud i en rapport til praksisområdet om plejebørn, plejeforældre og biologiske forældres oplevelser og erfaringer.

Hvordan oplever plejebørn savn, følelser og tilhørsforhold til plejefamilie og den biologiske familie?

Jeg bliver kontaktet af plejeforældre og af andre aktører på anbringelsesområdet, som sætter stor pris på den nye viden som kan perspektivere deres arbejde og på at der i det hele taget er en forskningsmæssig interesse i deres felt.

Stine Luckow, sociolog

Sociolog Stine Luckow har i sin ph.d. foretaget et etnografisk studie med plejebørn, plejeforældre og biologiske forældre. Undersøgelsen skete i samarbejde med Københavns Kommune og som forsker hos VIVE, Det Nationale Forskning og Analysecenter for Velfærd, arbejder Stine Luckow nu sammen med kollega på at udarbejde en dansk rapport til familieplejekonsulenter, plejeforældre og forvaltninger inden for anbringelsesområdet på baggrund af afhandlingen.

- Min afhandling nuancerer billedet af plejebørnenes mange måder at høre til på og bidrager med viden om modsatrettede forventninger til plejefamilier. På den ene side skal plejeforældre fx vise følelser og omsorg for deres plejebørn, men samtidig kræver rollen, at de er rationelle og forholder sig objektivt til følelserne – at de er en slags professionelle forældre, forklarer sociolog Stine Luckow.

Savner ikke mor – for jeg ser hende jo tit

Blandt andet har Stine Luckow i samarbejde med seniorforsker Tea Torbenfeldt Bengtsson ved VIVE udgivet en artikel om plejebørnenes tilhørsforhold:

  • En pige i familiepleje har en stærk følelsesmæssig tilknytning til sin biologiske mor. I sin plejefamilie får hun hjælp til at klare lektierne, og fx har hun lært en masse matematik, hun ikke kunne før. Hun vil gerne ind på en ungdomsuddannelse, og derfor er det vigtigt for hende, at plejefamilien kan støtte hende i det faglige, og det er hun taknemlig for. Men det er den biologiske mor, hun taler meget om i forhold til sine følelser.
  • En anden pige i pleje beskriver sin plejefamilie med ordene ’min familie’ og ’mit hjem’. Og hun fortæller fx, at hun ikke drømmer om at flytte tilbage til den biologiske familie, fordi hun føler, at hun hører til i plejefamilien. Hun oplever samtidig ikke et savn af den biologiske mor, fordi hun ser hende tit og ved, at hun har det godt.

 Stine Luckow har oplevet stor interesse for sin afhandling:

- Jeg bliver kontaktet af plejeforældre og af andre aktører på anbringelsesområdet, som sætter stor pris på den nye viden som kan perspektivere deres arbejde og på at der i det hele taget er en forskningsmæssig interesse i deres felt, siger Stine Luckow. 

Da afhandlingen er på engelsk, har Stine Luckow sammen VIVE besluttet at udarbejde en rapport på dansk, der nemmere kan tages i brug på praksisfeltet.