Ea Hoppe Blaabæk

Ea Hoppe Blaabæk

Ph.d. stipendiat

I mit PhD projekt anvender jeg kvantitative metoder og, primært, surveydata til at analysere, hvordan individers familie og deres sociale baggrund former deres præferencer og praksiser i forhold til kulturforbrug. Jeg er særligt interesseret i, hvorvidt uligheder i fordelingen af ressourcer i samfundet (fx økonomiske ressourcer, evner, muligheder) har en betydning for uligheder i kulturforbrug.

 

Projektet er en del af det større projekt "Mozart with Mom? Family background, cultural participation, and social inequality", der er støttet af VELUX Fonden (https://samf.ku.dk/nyheder/mozart-with-mom/). Vejleder/PI: Mads Meier Jæger.

 

Jeg er underviser på faget "Kill your Darlings – Et kritisk (gen)blik på Sociologiens klassikere" (med Mads Meier Jæger) der omhandlender kvantitative empiriske tests af klassisk sociologisk teori. Jeg er desuden med-underviser på Nyere Statistiske Analysestrategier.

 

Link til open acsess adgang til publikationer: https://www.blaabaek.dk/publications

 

Primære forskningsområder

  • Intergenerationelle transmissioner
  • Social ulighed
  • Kulturforbrug (særligt læsning)
  • Kvantitative metoder

ID: 162361568