Emeriti og gæster

Navn Titel Telefon E-mail
Anne-Sophie Delval Gæsteforsker +4535333102 E-mail
Bo Jacobsen Ingen jobbeskrivelse VIP +4535332757 E-mail
Heine Andersen Professor emeritus +4535323296 E-mail
Peter Gundelach Ingen jobbeskrivelse VIP +4535323285 E-mail
Sarah Christine Swider Gæsteforsker +4535333318 E-mail
Yvonne Due Billing Lektor emeritus   E-mail