Professorer og lektorer

Navn Titel Arbejdsområde Telefon E-mail
Abrahamson, Peter Lektor Komparative velfærdssystemer, socialpolitik, arbejdsmarkedsp +4535323941 E-mail
Andersen, Søren Kaj Centerleder Overenskomstfornyelser på det private arbejdsmarked; arbejds +4535323269 E-mail
Arnholtz, Jens Lektor Arbejdsmigration/udenlandske arbejdstagere; europæisk arbejd +4535323214 E-mail
Baarts, Charlotte Lektor Etnografi, Autoetnografi, Kvalitative metoder, Litterære tek +4535323298 E-mail
Blok, Anders Lektor Videnskabsstudier (STS), Miljøsociologi, Klima & risikosamfu +4535323577 E-mail
Brincker, Benedikte Institutleder +4535321415 E-mail
Carleheden, Mikael Lektor Samfundsteori, Videnskabsteori +4535323286 E-mail
Christensen, Hilda Rømer Lektor Kønsforskning, køn og velfærd, køn og religion, kønsteori, k +4535323943 E-mail
Demant, Jakob Johan Lektor, studieleder Ungdom, rusmiddler, kriminalitet, Mixed methods, fokusgruppe +4535321584 E-mail
Doerr, Nicole Lektor Democracy, Deliberation, Culture, Participation, Gender, Int +4535335057 E-mail
Halkier, Bente Professor, ph.d.-programleder Forbrug, problematisering af mad, hverdagslivs-praksisser, k +4535335044 E-mail
Hansen, Janus Lektor Governance, Videnskabelig ekspertise, Videnskab og teknologi +4535336937 E-mail
Hansen, Nana Wesley Lektor Overenskomstfornyelser på det offentlige og private arbejdsm +4535323444 E-mail
Ilsøe, Anna Lektor Forhandling af løn- og arbejdsvilkår på virksomhedsniveau; d +4535323212 E-mail
Jensen, Carsten Strøby Lektor Arbejdsmarkedsforhold, overenskomstforhandlinger, fagforenin +4535323944 E-mail
Järvinen, Margaretha Professor Marginaliserede grupper, rusmiddelforskning, sociologisk teo +4535323274 E-mail
Jæger, Mads Meier Professor Social mobilitet, social ulighed, kvantitative metoder, udda +4535323284 E-mail
Karlson, Kristian Bernt Lektor Social arv i uddannelse, social mobilitet, kvantitative meto +4535321588 E-mail
Larsen, Jørgen Elm Lektor Fattigdom, social eksklusion, socialt udsatte, aktivering +4535323266 E-mail
Larsen, Trine Pernille Lektor Europæisk arbejdsmarkedsregulering; ældre- og familiepolitik +4535324514 E-mail
Liebst, Lasse Suonperä Adjunkt   E-mail
Lindegaard, Marie Rosenkrantz Lektor +4535331907 E-mail
Mailand, Mikkel Forskningsleder Overenskomstfornyelser på det offentlige arbejdsmarked; trep +4535323277 E-mail
Maxwell, Claire Professor Sociology of education, elites and elite education, internat +4535327411 E-mail
Navrbjerg, Steen Erik Lektor Samarbejde og forhandling på virksomheder; multinationale se +4535323279 E-mail
Nielsen, Mathias Wullum Lektor Lektor   E-mail
Pedersen, Inge Kryger Lektor Sociologisk teori og metode, sociologisk sundhedsforskning, +4535323229 E-mail
Poder, Poul Lektor Sociologisk teori, emotionssociologi, organisations- og arbe +4535323946 E-mail
Schaeffer, Merlin Lektor Immigration, Ethnic stratification, Political sociology, Qua +4535331692 E-mail