Professorer og lektorer

Navn Titel Arbejdsområde Telefon E-mail
Andersen, Søren Kaj Centerleder, lektor Overenskomstfornyelser på det private arbejdsmarked; arbejdsmigration/ udenlandske arbejdstagere; arbejdsmarkedsorganisationerne +4535323269 E-mail
Arnholtz, Jens Lektor Arbejdsmigration/udenlandske arbejdstagere; europæisk arbejdsmarkedsregulering +4535323214 E-mail
Borch, Christian Professor +4535328645 E-mail
Brincker, Benedikte Institutleder +4535321415 E-mail
Carleheden, Mikael Lektor Samfundsteori, Videnskabsteori +4535323286 E-mail
Christensen, Hilda Rømer Lektor Kønsforskning, køn og velfærd, køn og religion, kønsteori, køn i kultur og samfund +4535323943 E-mail
Demant, Jakob Johan Lektor Ungdom, rusmiddler, kriminalitet, Mixed methods, fokusgruppeinterview, kultursociologi, Cryptomarkets, forebyggelse, situationel kriminalitets fore... +4535321584 E-mail
Doerr, Nicole Lektor Democracy, Deliberation, Culture, Participation, Gender, Intersectionality, Transnational and Global Sociology, Migration, Linguistic Diversity, Tr... +4535335057 E-mail
Halkier, Bente Professor, ph.d.-programleder Forbrug, problematisering af mad, hverdagslivs-praksisser, kvalitative metoder +4535335044 E-mail
Hansen, Nana Wesley Lektor Overenskomstfornyelser på det offentlige og private arbejdsmarked; forhandling af løn og arbejdsvikkår lokalt - offentlig sektor. +4535323444 E-mail
Ibsen, Christian Lyhne Lektor Den danske aftalemodel; arbejdsmarkedsorganisationerne; komparativ politisk økonomi; erhvervsuddannelse; lighed og konkurrenceevne. +4535323904 E-mail
Ilsøe, Anna Lektor Arbejder deltid på FAOS. Digitale arbejdsmarkeder; arbejdstid og arbejdsmarkedssegmentering, privat sektor. +4535323212 E-mail
Jensen, Carsten Strøby Lektor Arbejdsmarkedsforhold, overenskomstforhandlinger, fagforeninger, arbejdsgiverorganisationer, EU-regulering af arbejdsmarkedet, ulighed i Danmark, ... +4535323944 E-mail
Järvinen, Margaretha Professor Marginaliserede grupper, rusmiddelforskning, sociologisk teori, kvalitative metoder +4535323274 E-mail
Jæger, Mads Meier Professor Social mobilitet, social ulighed, kvantitative metoder, uddannelse, kulturforbrug, rational choice, skønhed +4535323284 E-mail
Karlson, Kristian Bernt Lektor - forfremmelsesprogrammet Social arv i uddannelse, social mobilitet, kvantitative metoder +4535321588 E-mail
Lauritzen, Ghita Dragsdahl Lektor +4535332185 E-mail
Liebst, Lasse Suonperä Lektor   E-mail
Mailand, Mikkel Forskningsleder Overenskomster på det offentlige arbejdsmarked; trepartsforhandlinger; europæisk arbejdsmarkedsregulering; atypisk ansatte. +4535323277 E-mail
Maxwell, Claire Professor Sociology of education, elites and elite education, internationalisation of education, social justice in privileging space +4535327411 E-mail
Navrbjerg, Steen Erik Lektor Tillidsvalgtes rolle i den danske model; samarbejde og ledelse i MNC¿er; arbejdsgiveres organisering; ledelse og arbejdslivsbalancer efter corona; +4535323279 E-mail
Nielsen, Mathias Wullum Lektor - forfremmelsesprogrammet Lektor   E-mail
Pedersen, Inge Kryger Lektor Sociologisk teori og metode, sociologisk sundhedsforskning, videnssociologi, krop og kultur. +4535323229 E-mail
Poder, Poul Lektor Sociologisk teori, emotionssociologi, organisations- og arbejdslivssociologi, konflikt- og voldssociologi, det personlige livs sociologi (kærlighed... +4535323946 E-mail
Schaeffer, Merlin Professor, studieleder Immigration, Ethnic stratification, Political sociology, Quantitative methods +4535331692 E-mail
Toubøl, Jonas Lektor +4535323268 E-mail