Professorer og lektorer

NavnTitelArbejdsområdeTelefonE-mail
Abrahamson, PeterLektor Komparative velfærdssystemer, socialpolitik, arbejdsmarkedspolitik, EU, Latinamerika, Østasien +45 353-23941E-mail
Andersen, Søren KajCenterleder Overenskomstfornyelser på det private arbejdsmarked; arbejdsmigration/ udenlandske arbejdstagere; arbejdsmarkedsorganisationerne +45 353-23269E-mail
Arnholtz, JensLektor Arbejdsmigration/udenlandske arbejdstagere; europæisk arbejdsmarkedsregulering +45 353-23214E-mail
Baarts, CharlotteLektor, studieleder Arbejdssociologi, herunder arbejdsliv og arbejdsmiljø. Sundhedssociologi, herunder komplementær og alternativ behandling. Kvalitative metoder +45 353-23298E-mail
Blok, AndersLektor Videnssociologi, Miljøsociologi, Aktør-netværks teori, STS (Science, Technology, Society), Kosmopolitanisme +45 353-23577E-mail
Bruun, Hans HenrikAdjungeret professor Max Weber; videnskabsteori; sociologi og international politik +45 353-23947E-mail
Carleheden, MikaelLektor Samfundsteori, Videnskabsteori +45 353-23286E-mail
Christensen, Hilda RømerLektor Kønsforskning, køn og velfærd, køn og religion, kønsteori, køn i kultur og samfund +45 353-23943E-mail
Demant, Jakob JohanLektor Ungdom, rusmiddler, kriminalitet, Mixed methods, fokusgruppeinterview, kultursociologi, Cryptomarkets, forebyggelse, situationel kriminalitets forebyggelse, kriminologi +45 353-21584E-mail
Doerr, NicoleLektor Democracy, Deliberation, Culture, Participation, Gender, Intersectionality, Transnational and Global Sociology, Migration, Linguistic Diversity, Transnational Social Movements, LGBT Rights Coalitions, Social Media, Political Sociology, Comparison, U.S./EU, Right Wing Populism, Visual Methods +45 353-35057E-mail
Halkier, BenteProfessor, ph.d.-programleder Forbrug, problematisering af mad, hverdagslivs-praksisser, kvalitative metoder +45 353-35044E-mail
Hansen, JanusInstitutleder Governance, Videnskabelig ekspertise, Videnskab og teknologi, Risiko, Borgerinddragelse, Bioteknologi +45 353-36937E-mail
Hansen, Nana WesleyLektor Overenskomstfornyelser på det offentlige og private arbejdsmarkedt; forhondling af løn og arbejdsvilkår lokalt - offentlig sektor. +45 353-23444E-mail
Ibsen, Christian LyhneLektor Orlov. +45 353-23904E-mail
Ilsøe, AnnaLektor Forhandling af løn- og arbejdsvilkår på virksomhedsniveau; digitale arbejdsmarkeder; arbejdstid; arbejdsmarkedssegmentering, privat sektor +45 353-23212E-mail
Jensen, Carsten StrøbyLektor Arbejdsmarkedsforhold, overenskomstforhandlinger, fagforeninger, arbejdsgiverorganisationer, EU-regulering af arbejdsmarkedet, ulighed i Danmark, social stratifikation, social mobilitet +45 353-23944E-mail
Järvinen, MargarethaProfessor Marginaliserede grupper, rusmiddelforskning, sociologisk teori, kvalitative metoder +45 353-23274E-mail
Jæger, Mads MeierProfessor Social mobilitet, social ulighed, kvantitative metoder, uddannelse, kulturforbrug, rational choice, skønhed +45 353-23284E-mail
Jørgensen, Sune LehmannAdjungeret professor Social data science  E-mail
Karlson, Kristian BerntLektor Social arv i uddannelse, social mobilitet, kvantitative metoder +45 353-21588E-mail
Larsen, Jørgen ElmLektor Fattigdom, social eksklusion, socialt udsatte, aktivering +45 353-23266E-mail
Larsen, Trine PernilleLektor Europæisk arbejdsmarkedsregulering; ældre- og familiepolitik; tillidsrepræsentanter; det segmenterede/opdelte arbejdsmarked +45 353-24514E-mail
Liebst, Lasse SuonperäLektor Lektor  E-mail
Lindegaard, Marie RosenkrantzLektor  +45 353-31907E-mail
Mailand, MikkelForskningsleder Overenskomstfornyelser på det offentlige arbejdsmarked; trepartssamarbejde indenfor beskæftigelsespolitik og andre politikområder; europæisk arbejdsmarkedsregulering; atypiske ansættelser +45 353-23277E-mail
Maxwell, ClaireProfessor Sociology of education, elites and elite education, internationalisation of education, social justice in privileging space +45 353-27411E-mail
Navrbjerg, Steen ErikLektor Samarbejde og forhandling på virksomheder; multinationale selskabers betydning for den danske model; tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter; arbejdsmarkedsforhold i flybranchen; arbejdsgiveres organisering; værdikæder. +45 353-23279E-mail
Nielsen, Mathias WullumLektor Lektor  E-mail
Pedersen, Inge KrygerLektor Sociologisk teori og metode, sociologisk sundhedsforskning, videnssociologi, krop og kultur. +45 353-23229E-mail
Poder, PoulLektor Sociologisk teori, Følelsernes sociologi, konflikt og vold, organisationssociologi, social lidelse og omsorg, empowerment, organisationsforandring, kvalitets- og evalueringskultur, Positive Organizational Scholarship, Mod, Zygmunt Bauman og Randall Collins +45 353-23946E-mail
Schaeffer, MerlinLektor Immigration, Ethnic stratification, Political sociology, Quantitative methods +45 353-31692E-mail
Swider, Sarah ChristineLektor  +45 353-33318E-mail