Professorer og lektorer

Navn Titel Arbejdsområde Telefon E-mail
Abrahamson, Peter Lektor Komparative velfærdssystemer, socialpolitik, arbejdsmarkedspolitik, EU, Latinamerika, Østasien +45 353-23941 E-mail
Andersen, Søren Kaj Centerleder Overenskomstfornyelser på det private arbejdsmarked; arbejdsmigration/ udenlandske arbejdstagere; arbejdsmarkedsorganisationerne +45 353-23269 E-mail
Arnholtz, Jens Lektor Arbejdsmigration/udenlandske arbejdstagere; europæisk arbejdsmarkedsregulering +45 353-23214 E-mail
Baarts, Charlotte Lektor Etnografi, Autoetnografi, Kvalitative metoder, Litterære tekster, Metodologi, Viden, Videnstilblivelse, Videnskabelighed, Natur, Krop, Bevægelse +45 353-23298 E-mail
Blok, Anders Lektor Videnskabsstudier (STS), Miljøsociologi, Klima & risikosamfund, Fransk pragmatisk sociologi, Professioner & samfund, Digitale metoder, Bystudier +45 353-23577 E-mail
Brincker, Benedikte Institutleder +45 353-21415 E-mail
Bruun, Hans Henrik Adjungeret professor Max Weber; videnskabsteori; sociologi og international politik +45 353-23947 E-mail
Carleheden, Mikael Lektor Samfundsteori, Videnskabsteori +45 353-23286 E-mail
Christensen, Hilda Rømer Lektor Kønsforskning, køn og velfærd, køn og religion, kønsteori, køn i kultur og samfund +45 353-23943 E-mail
Demant, Jakob Johan Lektor, studieleder Ungdom, rusmiddler, kriminalitet, Mixed methods, fokusgruppeinterview, kultursociologi, Cryptomarkets, forebyggelse, situationel kriminalitets forebyggelse, kriminologi +45 353-21584 E-mail
Doerr, Nicole Lektor Democracy, Deliberation, Culture, Participation, Gender, Intersectionality, Transnational and Global Sociology, Migration, Linguistic Diversity, Transnational Social Movements, LGBT Rights Coalitions, Social Media, Political Sociology, Comparison, U.S./EU, Right Wing Populism, Visual Methods +45 353-35057 E-mail
Halkier, Bente Professor, ph.d.-programleder Forbrug, problematisering af mad, hverdagslivs-praksisser, kvalitative metoder +45 353-35044 E-mail
Hansen, Janus Lektor Governance, Videnskabelig ekspertise, Videnskab og teknologi, Risiko, Borgerinddragelse, Bioteknologi +45 353-36937 E-mail
Hansen, Nana Wesley Lektor Overenskomstfornyelser på det offentlige og private arbejdsmarked; forhandling af løn og arbejdsvikkår lokalt - offentlig sektor. +45 353-23444 E-mail
Ilsøe, Anna Lektor Forhandling af løn- og arbejdsvilkår på virksomhedsniveau; digitale arbejdsmarkeder; arbejdstid; arbejdsmarkedssegmentering, privat sektor +45 353-23212 E-mail
Jensen, Carsten Strøby Lektor Arbejdsmarkedsforhold, overenskomstforhandlinger, fagforeninger, arbejdsgiverorganisationer, EU-regulering af arbejdsmarkedet, ulighed i Danmark, social stratifikation, social mobilitet +45 353-23944 E-mail
Järvinen, Margaretha Professor Marginaliserede grupper, rusmiddelforskning, sociologisk teori, kvalitative metoder +45 353-23274 E-mail
Jæger, Mads Meier Professor Social mobilitet, social ulighed, kvantitative metoder, uddannelse, kulturforbrug, rational choice, skønhed +45 353-23284 E-mail
Jørgensen, Sune Lehmann Adjungeret professor Social data science   E-mail
Karlson, Kristian Bernt Lektor Social arv i uddannelse, social mobilitet, kvantitative metoder +45 353-21588 E-mail
Larsen, Jørgen Elm Lektor Fattigdom, social eksklusion, socialt udsatte, aktivering +45 353-23266 E-mail
Larsen, Trine Pernille Lektor Europæisk arbejdsmarkedsregulering; ældre- og familiepolitik; tillidsrepræsentanter; det segmenterede/opdelte arbejdsmarked +45 353-24514 E-mail
Liebst, Lasse Suonperä Adjunkt   E-mail
Lindegaard, Marie Rosenkrantz Lektor +45 353-31907 E-mail
Mailand, Mikkel Forskningsleder Overenskomstfornyelser på det offentlige arbejdsmarked; trepartssamarbejde indenfor beskæftigelsespolitik og andre politikområder; europæisk arbejdsmarkedsregulering; atypiske ansættelser +45 353-23277 E-mail
Maxwell, Claire Professor Sociology of education, elites and elite education, internationalisation of education, social justice in privileging space +45 353-27411 E-mail
Navrbjerg, Steen Erik Lektor Samarbejde og forhandling på virksomheder; multinationale selskabers betydning for den danske model; tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter; arbejdsmarkedsforhold i flybranchen; arbejdsgiveres organisering; værdikæder. +45 353-23279 E-mail
Nielsen, Mathias Wullum Lektor Lektor   E-mail
Pedersen, Inge Kryger Lektor Sociologisk teori og metode, sociologisk sundhedsforskning, videnssociologi, krop og kultur. +45 353-23229 E-mail
Poder, Poul Lektor Sociologisk teori, emotionssociologi, organisations- og arbejdslivssociologi, konflikt- og voldssociologi, det personlige livs sociologi (kærlighed, venskab, mod) +45 353-23946 E-mail
Schaeffer, Merlin Lektor Immigration, Ethnic stratification, Political sociology, Quantitative methods +45 353-31692 E-mail