Jakob Johan Demant

Jakob Johan Demant

Lektor

Emneord

  • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet - ungdom, rusmiddler, kriminalitet, Mixed methods, fokusgruppeinterview, kultursociologi, Cryptomarkets, Prevention, Situational crime prevention, Criminology, Digitale metoder

ID: 923803