Stine Møllegaard

Stine Møllegaard

Adjunkt

Mine forskningsinteresser i stikord: Arv og miljø; biosociologi og sociogenomics. Ulighed i uddannelse. Kulturforbrug. Empirisk forskning ved brug af kvantitative metoder. 

Mine forskningsinteresser spænder vidt og bredt og ligger gerne i et interdisciplinært krydsfelt krydret med kvantitative metoder. 

Jeg er generelt interesseret i ulighed i uddannelse og kulturforbrug, og forskellige processer som leder dertil, herunder genetiske, biologiske, adfærdsmæssige og sociale processer. På den ene (biologiske og genetiske) side beskæftiger jeg mig med at inkorporere genetik og biologi i studier af ulighed, fx ved at undersøge, hvordan gener påvirker uddannelse (via adfærdsproblemer, personlighed, og/eller kognitive evner) og hvordan det prænatale miljø påvirker børns adfærdsproblemer. På den anden (sociologiske) side forsker jeg også i, hvordan kulturel kapital påvirker unges uddannelse, hvordan uddannelse påvirker kulturforbrug og hvordan kulturforbrug går i arv - hvor jeg tager højde for geners indflydelse. Fælles for mine projekter er, at de alle er empiriske kvantitative studier.

Lige pt bruger jeg mest energi på at forske i kulturforbrug, blandt andet hvad der præger vores kulturelle interesser og aktiviteter (fx hvorfor nogle hellere vil lytte til opera end hiphop, eller hvorfor nogle foretrækker loppemarkeder frem for museer). Blandt andet indsamler vi data på tvillingers kulturforbrug for at finde ud af hvor stor en del skyldes arv og hvor stor en del der skyldes miljø. Det er en del af et forskningsprojekt som hedder MOMO (”Mozart with Mom - Family Background, Cultural Participation, and Social Inequality”), finansieret af Velux fonden, bevilliget til Professor Mads Meier Jæger på Sociologisk Institut.

ID: 43862676