Benedikte Brincker

Benedikte Brincker

Institutleder

Jeg er professor i politisk sociologi og institutleder ved Sociologisk Institut, Københavns Universitet og adjungeret professor ved Institut for Samfund, Økonomi og Journalistik, Grønlands Universitet (Ilisimatusarfik).

Min forskning dækker områderne: stat-nation relationer og nationalisme; uddannelsessociologi, offentlig forvaltning. Min forskning har fokus på stats- og nationsdannelse både historisk og i samtiden i Europa og Arktis. De seneste år har jeg ledet et forskningsprojekt om selvstændighed,  territorial autonomi og national identitet i Rigsfællesskabet med særlig fokus på Grønland, som finansieres af Carlsbergfondet.

Sideløbende med min forskning underviser og vejleder jeg inden for området sociologi, særligt politisk sociologi. Jeg har vejledt 5 Ph.D. afhandlinger - alle til forsvar og et meget stort antal kandidat og bacheloropgaver - og jeg benyttes hyppigt som bedømmer både nationalt og internationalt.

Jeg er medlem af det danske sociologiske censorkorps.

ID: 236587017