Claire Maxwell

Claire Maxwell

Professor

Medlem af:

  Mine sociologiske forskningsbidrag koncentrerer sig om sociale praksisser i dominerende sociale klasser – og hvordan institutioner og internationaliseringsprocesser præger eller bliver præget af disse meget ressourcestærke gruppers behov og sociale relationer i forskellige sammenhænge.

  I mange år fokuserede jeg på 'eliteundervisning' og undersøgte, hvordan uddannelse spiller en afgørende rolle i skabelsen og reproduktionen af ​​sociale klasseprivilegier. Dette arbejde omfattede komparative analyser af udviklingen i forskellige dele af verden og havde herudover fokus på, hvordan krav til internationalisering og produktion af 'globale borgere' omformer udbuddet af eliteuddannelser.

  Med afsæt i en del af dette arbejde er udsprunget begrebet 'kosmopolitisk nationalisme'. En begrebsramme, hvormed man kan undersøge, hvordan internationalisering og ønsker om at være globalt engageret benyttes af institutioner og dominerende sociale grupper til at fremme deres egne interesser på forskellig vis. Omvendt er der dog også eksempler på, at sådanne forsøg på at omfortolke disse dagsordener har vist sig at have potentiale til at skabe opbrud i ulige relationer.

  For tiden undersøger jeg, hvorvidt der er empirisk grundlag for at tale om en 'global middelklasse' - en dominerende social gruppe, der hævdes at være afkoblet fra nationalstaten. Med fokus på ’globally mobile professionals’ i forskellige dele af verden (typisk højtuddannede eller andre med særlige kompetencer, der forfølger en karriere udenlands), studerer jeg, hvordan familieliv, skolevalg og selvudtrykte identitet bliver formet af forholdet til 'hjem', graden og karakteren af mobilitet samt national og etnisk (selv)positionering.

  I tilknytning hertil og i et forsøg på at udvikle mere praksisorienterede vidensbidrag arbejder jeg sammen med et team af kommercielt orienterede partnere med henblik på at understøtte innovationer i den måde, som små og mellemstore danske virksomheder håndterer rekruttering og fastholdelse af international arbejdskraft.

  Jeg tiltrådte Københavns Universitets Sociologisk Institut i september 2018, hvor jeg kom fra en stilling på University College London.

  Jeg er redaktør af tidsskriftet - International Studies in Sociology of Education (https://www.tandfonline.com/toc/riss20/current)

  Primære forskningsområder

  • Uddannelsessociologi 
  • Globalt mobile faggrupper/ den globale middelklasse
  • Samfundseliter og eliteuddannelse
  • Internationalisering af uddannelse
  • Social retfærdighed i privilegerede sociale rum 

  Aktuel forskning

  1. Mobility, education and belonging – a comparative study of global professionals’ educational aspirations

  Dette komparative studie, der oprindeligt blev finansieret af ‘the British Association of International and Comparative Education’, samler kolleger fra Hong Kong, Buenos Aires, Tel Aviv og London med henblik på at undersøge, hvordan mennesker fra globalt mobile faggrupper ser på deres identitet, træffer uddannelsesvalg på vegne af deres børn og indlejrer forskellige familiepraksisser med afsæt i deres fysiske og virtuelle mobilitet på tværs af nationale grænser.  

  En særudgave af tidsskriftet ’Discourse: Studies in the Cultural Politics of Education’ fra 2019 (Volume 40, issue 5), som jeg har redigeret i samarbejde med en række kolleger, beskriver den nyeste forskning på området:

  https://www.tandfonline.com/toc/cdis20/40/5?nav=tocList

  Yemini, M. & Maxwell, C. (2020) ‘The purpose of travel in the cultivation practices of differently positioned parental groups in Israel’, British Journal of Sociology of Education, 41(1): 18-31.

  Maxwell, C. & Yemini. M. (2019) ‘Modalities of cosmopolitanism and mobility: parental education strategies of global, immigrant and local middle-class Israelis’, Discourse: Studies in the Cultural Politics of Education, 40(5): 616-632.

   

  2. The role of internationalisation in re-framing meanings of (elite) education – a de-stabilisation or embedding of local and national relations of privilege?

  Har bidraget med kapitel og redigering af denne bogudgivelse:  

  Maxwell, C. (2018) ‘Changing spaces – the re-shaping of (elite) education through internationalisation’, in C. Maxwell, Deppe, U., Krüger, H-H & Helsper, W. (eds) Elite Education and Internationalisation. From the Early Years into Higher Education.  Basingstoke: Palgrave Macmillan, pp. 347-367.

  Herudover har min interesse i dette område ført til udgivelsen af:

  Engel, L.C., Maxwell, C. & Yemini, M. (eds) (2020) The Machinery of School Internationalisation in Action. Beyond the Established Boundaries. New York: Routledge.

  Maxwell, C., Yemini, M., Engel, L., & Lee, M. (2020) ‘Cosmopolitan nationalism in the cases of South Korea, Israel and the US’, British Journal of Sociology of Education, 41(6), 845-858.

  Og til udgivelsen af disse videnskabelige artikler i samarbejde med professor Adam Howard fra Colby College, USA, f.x.:

  Howard, A. & Maxwell, C. (2018) ‘From conscientization to imagining redistributive strategies: Social justice collaborations in elite schools’, Globalisation, Societies and Education, 16(4): 526-540.

  ID: 201662750