Inge Kryger Pedersen

Inge Kryger Pedersen

Lektor

Uddannelse

1998:  Ph.d.-grad i Sociologi, Københavns Universitet (KU);
1992:  Mag.art. i Kultursociologi, KU;
1987:  Exam.art. i Idræt, KU

Ansættelser, akademiske

2002 ->      Lektor (sociologi med særligt henblik på sundhed & samfund), Sociologisk Institut, KU (undervisningsmæssigt tilknyttet Institut for Folkesundhedsvidenskab via samarbejdsaftale med Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet)
1999-2002  Adjunkt, Sociologisk Institut, KU (samarbejdsaftale med Det Sundhedsvidensk. Fakultet)
1999          Ekstern sekretær, Hvidbog om doping, Kulturministeriet (6 mdr.)
1998-99     Post Doc/Forskningsadjunkt, Institut for Idræt, KU; Fagleder, planlægning af Folkesundhedsvidenskabsuddannelse, KU
1997-98     Ekstern lektor: Sociologi, Institut for Statskundskab, KU; Sociologisk metode, Institut for Idræt, Syddansk Universitet
1994-97     Ph.d.-stipendiat, Sociologisk Institut, KU
1992-94     Undervisningsassistent: Danmarks Højskole for Legemsøvelser, KU; Institut for Statskundskab, KU; Center for Idrætsforskning, KU Forskningsinterviewassistent, Center for Arbejderkulturstudier og Center for Kvindeforskning, KU

Forskningsområder

Sundhed, kropsteknologier, kultur, medikalisering, metodologi.
Gennemgående tematik: præstationsmarginalers forandring i lyset af ny viden og teknologi, særligt inden for kropskultur og sundhed.
Forskningsleder af bl.a. flg. færdigrapporterede forskningsprojekter: Sundhedsstrategier i ikke-konventionelle behandlingsformer (2009-2014, støttet af Forskningsrådet for Samfund og Erhverv);
Kropslige oplevelser ved alternativ behandling. Fænomenologiske undersøgelser i et klientperspektiv (2006-08, støttet af Videnscenter for Forskning i Alternativ Behandling og Aase og Ejnar Danielsens Fonden); Medikalisering af fysisk aktivitet? En Sociologisk analyse af anvendelsen af præstationsfremmende farmakalogiske midler i sport, idræt og motion (2001-04, støttet af Kulturministeriets Udvalg for Idrætsforskning).

Forskningsbevillinger og -stipendier

2021-25 VELUX Fonden / HUMpraxis (forskningsprojekt)

2016-20 Det Frie Forskningsråd - Samfund og Erhverv (forskningsprojekt)

2013-16 UCPH Excellence Programme for Interdisciplinary Research (University of Cph.’s 2016 Funds).
2009-14 Forskningsrådet for Samfund og Erhverv (forskningsprojekt)
2008 Aase og Ejnar Danielsens Fond (forskningsprojekt)
2006-09 Videnscenter for Alternativ Behandling (ViFAB) (forskningsprojekt)
2005 Institutionen San Cataldo (stipendieophold)
2001-04 Kulturministeriets Udvalg for Idrætsforskning (forskningsprojekt)
2001 Det Samfundsvidenskabelige Forskningsråd (forskningsophold, USA)
1998-99 Team Danmarks Forskningsudvalg (post doc.-stipendium)
1994-97 Københavns Universitet (ph.d.-stipendium),
1993 Idrættens Forskningsråd (international kongresdeltagelse)
1990-91 Team Danmarks Forskningsudvalg/Center for Idrætsforskning (scholarstipendium)

Ph.d.-bedømmelse/vejledning

Har færdigvejledt 11 ph.d.-studerende til deres ph.d.-grad og deltaget i en lang række ph.d.-afhandlingsbedømmelsesudvalg, heraf været formand for 7.

Længerevarende forskningsophold i udlandet

2016      Research Fellow, inviteret af Prof. Nick Crossley, Dept. of Sociology, Manchester University, UK (3 mdr.)

2012-13  Visiting Scholar, inviteret af institutleder Michael Fine, Dept of Sociology, Macquarie University, Sydney, AUS (4,5 mdr.)


2000-01  Visiting Scholar, inviteret af prof. Loïc Wacquant, Department of Sociology, University of California, Berkeley, USA (7 mdr.)

1996-97  Visiting Scholar, inviteret af prof. Harry Edwards, Department of Sociology, University of California, Berkeley, USA  (6 mdr.)

Undervisningsområder

Almen sociologi, sociologisk teori om sundhed, samfundsvidenskabelige metoder og metodologi.
Underviser og vejleder, censurerer/bedømmer på alle universitetsniveauer: bachelor-, kandidat-, ph.d.- og adjunktniveau.

Universitetspædagogiske kurser

2013 Kursus for ph.d.-vejledere, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2012 Writing Process Reengineering, Research as a Second Language v. T. Basbøll
2011 Tailor-made Writing Course, Centre for Internationalisation and Parallel Language Use (CIP), KU
2010 Modes of the Writing Process, Pædagogisk Center, KU
2006 Stemmetræning, Pædagogisk Center, KU
2003 Power Point Pædagogik, Pædagogisk Center, KU
2001 Læreren i rollen som vejleder af Projektgrupper, Inst. for Folkesundhedsvidenskab, KU
1999 Lärarkurs för Samhällsvetare, Universitetspedagogiskt Centrum, Lunds Universitet
1995 Kursus i Universitetspædagogik, Institut for Filosofi, Pædagogik og Retorik, KU

Tillidshverv samt redaktionelle og udvalgte organisatoriske erfaringer

2019-> Det Samfundsvidenskabelige Fakultets repræsentant i Praksisudvalget ved Københavns Universitet

2017 ->      Formand (2017-18) og fra 2019 medlem (som Praksisudvalgets repræsentant) af Forskningsetisk Komité v. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

2015 ->      Forskningsmedkoordinator af Sociologisk Instituts forskergruppe Viden, Organisation & Politik

2012 ->      Medstiffter og medlem af forskningscentret CEVES, Center for Videnskab, Ekspertise og Samfund, Sociologisk Institut
2012 ->      Medlem af ph.d.-programudvalget, Sociologisk Institut
2012 ->      Medredaktør, Sociologi-serien, Hans Reitzels Forlag
2006 ->      Peer reviewer v. forskningsprojektansøgninger, bl.a. v. European Research Council og European Science Foundation
2005 ->      Vice-studieleder, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
2000 ->      Medlem af studienævnet samt af div. underudvalg, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
1999 ->      Peer-reviewer v. nationale og internationale tidsskrifter (senest v. Social Science & Medicine)
1999 ->      Medlem af div. censorkorps: Danmarks Biblioteksskole (1999-2004); De danske universiteters bach.-/kand.-uddannelser i Folkesundhedsvidenskab (2002-10); De danske universiteters idrætsuddannelser (2005 ->); Statskundskab/Samfundsfag, Aarhus og Københavns Universitet og Masteruddannelserne, Master of Public Management, Master i Europastudier, og Master i kvalitet og i Kvalitet og ledelse i social- og sundhedssektoren ved Syddansk Universitet (2009-2013); De danske universiteters Levnedsmiddelvidenskab/ Mad og forbrugersociologi (2009 ->)
1998 ->      Fag- og kursusleder i Sociologi på bach.- og kandidatniv., Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU

2013-15      Forskningskoordinator for Sociologisk Instituts forskningsgruppe Viden, Uvished & Tillid

2007-2011  Section Editor, Scan. J. Med. Sci. Sports
2005-2011  Red. af Sociologisk Leksikon (sm.m. Steen Nepper Larsen), Hans Reitzels Forlag
2011          Chair: “Youth, risk – and theorizing late-modern society”. The Sociology of Risk – Theoretical Perspectives, International Conference on Contemporary Social Research, University of Copenhagen, January 2011
2011          Sessionsleder af ”Teknologi, viden og krop” v. Dansk Sociologkongres, Aalborg Universitet, januar 2011
2008-2010  Tovholder for fokusområdet Global risks, national expertise, local trust, Sociologisk Institut, KU
2010          Sessionleder af  ”Krop, sundhed & teknologi” v. Dansk Sociologkongres 22.-23. jan.
2009          Chair: “Health”-session, International conference on contemporary social research: Beyond Bourdieu – Habitus, Capital & Social Stratification, University of Copenhagen, December 1st-2nd
2004 -2008 Næstformand i Kulturministeriets Udvalg for Idrætsforskning
2008          Leder af "Sociology of the Body and Health"-session v. The 24th Conference of the Nordic Sociological Association, Århus
2007-08     Baggrundsgruppemedlem: befolkningsundersøgelse af Danskernes motions- og sportsvaner
2007          Chair v. ISSA-conference (World Conference, International Sociology for Sport Association), Copenhagen
2001-07      Faglig ekspert v. Norges Forskningsråd
2006          Faglig ekspert v. European Science Foundation
2003          Ekstern evaluator af Anti Doping Danmark, Kulturministeriet
2002-06     Medlem af ph.d. studienævn, Sociologisk Institut, KU
2002          Chair: ”Sport, Politics and Organisational Issues” v. ISA XV World Congress of Sociology, July 7-13, Brisbane
2000          Leder af "Krop, sygdom og sundhed"-workshop v. Dansk Sociologkongres I, København
1999-2005  Redaktionsmedlem, Dansk Sociologi
1999-2002  Medlem af Team Danmarks forskningsudvalg.
1995-96      Medlem af ph.d. studienævn, Sociologisk Institut, KU
1993-97     Medlem af repræsentantskabet for Center for Idrætsforskning
1993-95     Bestyrelsesmedlem, Kultursociologisk Forening
1992-95     Redaktionsmedlem og redaktør, Sport & Psyke. Tidsskrift for Dansk Idrætspsykologisk Forum
1992-2000  Bestyrelsesmedlem og næstformand, Dansk Idrætspsykologisk Forum
1990-93     Redaktionsmedlem, Tendens. Tidsskrift for Kultursociologi

Endvidere medlem og formand af div. bedømmelsesudvalg fra ph.d.- til lektorniveau.

ID: 9847