Claire Maxwell

Claire Maxwell

Professor

Medlem af:

  'Office hours' - efterårssemester 22 -  mandage: kl. 12-12.30

  Primære forskningsområder

  • Uddannelsessociologi 
  • Globalt mobile faggrupper/ den globale middelklasse
  • Samfundseliter og eliteuddannelse
  • Internationalisering af uddannelse
  • Social retfærdighed i privilegerede sociale rum 

  Aktuel forskning

  1. SkillsINCORP

  Mobilitet af kvalifikationer på tværs af grænserne er ikke gnidningsfri.  Alligevel har økonomierne i stigende grad brug for, at højtuddannede fagfolk er mobile for at udfylde kritiske huller.  Så hvordan kan vi sikre, at virksomhederne og samfundet i bred forstand fuldt ud kan udnytte de potentielle bidrag, som disse mennesker kan bidrage med?

  Dette projekt vil undersøge de processer, der påvirker, hvordan internationale højtuddannede fagfolk oplever at indtage deres nye roller i danske virksomheder.  I hvilket omfang udnyttes deres ekspertise, overføres alle deres færdigheder og erfaringer til deres nye job, hvordan bliver de en central del af virksomheden, og hvad får dem til at blive?

  Samtidig vil vi følge fagfolk og deres familiers erfaringer med at flytte ind i nye sociale og boligmæssige fællesskaber.  Dette vil give os mulighed for at afdække, hvordan processer med hensyn til færdigheder og social integration hænger sammen.

  Dette vil være den første undersøgelse, hvor vi sammen undersøger perspektiverne hos højtuddannede fagfolk, deres partnere og børn samt deres arbejdsgivere.

  Danmarks Frie Forskningsfond [okt. 2022 til sept. 2025]

  https://www.soc.ku.dk/instituttet/nyheder_/2022/projekt-om-hoejtkvalificeret-udenlandsk-arbejdskraft-modtager-stor-bevilling/

  2. Projekt Onboard Denmark

  Med udgangspunkt i ny forskning og indsamling af tidligere dokumentation vil holdet, der ledes af en universitetsforsker og består af uafhængige ledelses- og mangfoldigheds- og inklusionskonsulenter samt erhvervsudviklingsorganisationer, udvikle, teste og gennemgå en række onboarding-værktøjer for at lette rekruttering, onboarding og fastholdelse af internationale specialister i Danmark.  Projektet er målrettet små og mellemstore virksomheder i Danmark.

  Innovationsfonden Danmark - Grand Solutions GS20-3 [april 2021- januar 2024]

  https://international-rekruttering.state-of-denmark.com/project-onboard-denmark

  3. Mobilitet og tilhørsforhold for højtuddannede professionelle familier

  Med udgangspunkt i seks forskellige undersøgelser, der til dato har fokuseret på globalt mobile familier, der bor i forskellige dele af verden, undersøger vi skolevalg, identifikation med en "hjemnation", fortællinger om globalt medborgerskab, forestillede fremtidige forløb og akkumulering og overførsel af kapitaler på tværs af transnationale og nationale rum.

  Israeli Science Foundation 222/20 International Collaborator arbejder sammen med professor Miri Yemini [oktober 2020-oktober 2023] & British Association of Comparative and International Education [2018-2019]

  Udvalgte nøglepublikationer, der er fremkommet indtil videre:

  Maxwell. C., Yemini, M. & Bach, K. (2021) Nurturing Mobilities. Family Travel in the 21st Century. London: Routledge.

  Yemini, M., Maxwell, C., Koh, A., Tucker, K., Barrenechea, I. & Beech, J. (2020) ‘Mobile nationalism: parenting and articulations of belonging among globally mobile professionals’, Sociology, 54(6):1212-1229.

  Maxwell, C. & Yemini. M. (2019) ‘Modalities of cosmopolitanism and mobility: parental education strategies of global, immigrant and local middle-class Israelis’, Discourse: Studies in the Cultural Politics of Education, 40(5): 616-632.

  ID: 201662750