29. april 2019

Sociologisk forskning anvendt i ny kampagne

Arbejdsmiljø

Som en del af opfølgningen på en rapport med sociologisk forskning har Trafikselskabet Movia igangsat en kampagne, der skal mindske grænseoverskridende adfærd over for billetkontrollører. 

Sociologer analyserer videooptagelser fra billetkontrollører hos Movia. Et gult skilt gør opmærksom på, at der bliver optaget video. (Foto: Ulrik Jantzen)
Videooptagelser fra billetkontrollører hos Movia er blevet analyseret i ny rapport.  (Foto: Ulrik Jantzen).

En ny kampagne i sjællandske busser og lokaltog er en del af Movias opfølgning på en forskerrapport om trusler og vold mod billetkontrollører. Kampagnen skal gøre kunderne opmærksomme på reglerne omkring SMS-billetter.

Forskerrapporten har blandt andet vist, at hver tredje kunde, der får at vide, at billetten er købt for sent, reagerer grænseoverskridende over for billetkontrollørerne. Det er typisk for sent købte SMS-billetter, der giver anledning til trusler eller vold.

- Med et unikt datamateriale af bodycam-optagelser, der dokumenterer billetkontrollørernes daglige arbejde, har vi samlet viden om, hvad der skaber konflikt og aggression mellem kontrollør og passagerer, siger Marie Rosenkrantz Lindegaard, lektor ved Sociologisk Institut, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet.

Marie Rosenkrantz Lindegaard forsker sammen med lektor Lasse Suonperä Liebst, postdoc Richard Philpot og videnskabelig assistent Camilla Bank Friis, Sociologisk Institut. 

Skal mindske konflikter

Det er med disse optagelser fra billetkontrollørernes arbejde, forskerne har undersøgt de situationer, hvor en passager udviser grænseoverskridende adfærd over for billetkontrollørerne. 

- Vi indgik samarbejdet om konflikthåndtering med Københavns Universitet for at få bedre viden om, hvordan konflikter opstår, og hvordan vi bedst håndterer dem, så konflikter undgås, eller så konfliktniveauet ikke optrappes, siger Movias kommunikationsdirektør, Camilla Struckmann, i en pressemeddelelse om kampagnen.

Læs rapporten

Kontakt: Marie Rosenkrantz Lindegaard 35 33 19 07