3. september 2019

Forskere vil kortlægge søskendes betydning for social mobilitet

Tildeling

Sociolog Kristian Karlson er blevet tildelt det prestigefulde ERC Starting Grant fra Det Europæiske Forskningsråd på 11 millioner kr. til et ambitiøst forskningsprojekt, der skal pege på områder med muligheder for at fremme social mobilitet.

Nyt forskningsprojekt undersøger sammenhænge mellem velfærdspolitik og søskendes muligheder for mønsterbrud. Det danske data baserer sig blandt andet på mere end 30.000 tvillingepar, som er født i perioden 1931-1979.
Nyt forskningsprojekt tager udgangspunkt i data på søskende og social mobilitet for at blive klogere på sammenhænge mellem mønstre i familien, velfærdspolitik og den sociale mobilitet. Det danske data baserer sig blandt andet på mere end 30.000 tvilllingepar.

Har førstefødte bedre chancer for social mobilitet end barn nummer 2? Er der sammenhæng mellem velfærdspolitik og de muligheder søskende fra samme familie har for at bryde den sociale arv?

Nyt forskningsprojekt tager udgangspunkt i data på søskende og social mobilitet for hele det 20. århundrede i ti lande for at blive klogere på sammenhænge mellem mønstre i familien, velfærdspolitik og den sociale mobilitet.

- Målet er at komme med mere præcise bud på, hvordan stater bedst kan understøtte social mobilitet, når man også tager højde for betydningen af søskende og mønstre i familien, siger lektor Kristian Karlson, Sociologisk Institut, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet.

Søskende får ofte forskellige livsbaner

Søskende får i mange tilfælde forskellige livsbaner, selvom de har samme opvækstmiljø, viser forskning fra flere lande, fx i forskelle i det uddannelsesniveau, som søskende opnår. I størstedelen af undersøgelser af den sociale mobilitet ser forskere på individet, og dermed afdækker man ikke betydningen af fx placeringen i søskendeflokken.

- Forskning viser eksempelvis, at placeringen i søskendeflokken har en effekt på længden af uddannelsen. Jo senere, du kommer til i flokken, jo kortere uddannelse får du - gennemsnitligt betragtet, siger Kristian Karlson.

Kristian Karlson vil sammen med flere andre forskere forsøge at identificere forskellige familietyper, hvor mønstret i forhold til søskendes sociale mobilitet er ens.

- Håbet er, at vi ender med at kunne pege på en række familietyper, hvor de samme mønstre gør sig gældende, og at vi kan undersøge statens aftryk på den sociale mobilitet i forhold til de forskellige mønstre. I dansk sammenhæng kunne det eksempelvis være betydningen af børnepenge eller SU, siger Kristian Karlson.

 - Projektet indebærer sociologisk grundforskning om en af de vor tids store udfordringer, nemlig hvordan social ulighed bliver overført fra generation til generation. Jeg ser tildelingen af det prestigiøse ERC Starting Grant som en anerkendelse af, at Karlsons projekt bidrager med originale forskningsideer til et felt, der nyder stor politisk opmærksomhed, siger Janus Hansen, Institutleder ved Sociologisk Institut.

Danske tvillinge-data skal give mere præcis viden

 Analyserne vil basere sig på data af høj kvalitet fra ti lande – blandt andet Danmark, Tyskland, Frankrig, Sverige og USA.

Det danske data baserer sig blandt andet på mere end 30.000 tvillingepar, som er født i perioden 1931-1979. På grund af det omfangsrige data-arbejde indebærer forskningsprojektet blandt andet en tre-årig post doc-stilling, der udelukkende fokuserer på den metodiske del af projektet. Projektet forventes at starte i foråret 2020.

Kontakt: Lektor Kristian Karlson, Mail: kbk@soc.ku.dk, tlf: 35 32 15 88.

Kilder:

Education and Family Background: Mechanisms and Policies, Handbook of the Economies of Education, 2011, Anders Björklund, Kjell G. Salvanes

The More the Merrier? The Effect of Family Size and Birth Order on Children’s Education, The Quarterly Journal of Economics, 2005, Sandra E. Black, Paul J. Devereux, Kjell G. Salvanes.

Emner