Kristian Bernt Karlson

Kristian Bernt Karlson

Lektor

Forskningsområder

  • Social arv i uddannelse
  • Social mobilitet
  • Kvantitative metoder

Træffetider: Fra og med d. 8. februar 2022, har jeg træffetid tirsdage 13:30-14:30. Alle er velkomne. Pga. coronasituationen er min træffetid online - og kan tilgås via dette link https://ucph-ku.zoom.us/j/5929278673.

Vejledning: Pga. arbejde på eksternt finansierede forskningsprojekter, vejleder jeg i øjeblikket hverken bachelorprojekter eller specialer. Der kan heller ikke indgås individuel aftale med mig om vejledning.

Undervisning: Jeg underviser primært i kvantitative metoder. I min undervisning gør jeg meget ud af at intuitivt formidle de logikker, der ligger bag de videregående teknikker, samt de anvendelsesmuligheder, som metoderne har i sociologien bredt. Min undervisning består af en blanding af klassisk forelæsning og masser praktiske øvelser. I forelæsningerne giver jeg ofte eksempler fra sociologien på de logikker eller problematikker, der ligger i en given metode eller teknik. Praktiske øvelser spiller en central rolle i min undervisning, fordi jeg er af den overbevisning, at man kun rigtig kan forstå en metode, hvis man får den ind under huden - and it takes practice! Mine øvelser baserer sig i øvrigt altid også på sociologisk relevante datasæt, som er blevet anvendt i enten forskning eller udredninger. Videregående kvantitative metoder og deres anvendelse i sociologien er en af mine store passioner, hvorfor jeg også gerne engageret indgår i kritiske diskussioner om de mange kvantitative metoders muligheder og - ikke mindst - begrænsninger.

Kurser: Nyere statistiske analysestrategier (obligatorisk bachelorfag, 4. semester, med Stine Møllegaard); Logikken i statistisk kontrol (valgfag); Anvendt multilevel-analyse (KA metodefag)

 

Aktuel forskning

Forskningsprojekter (eksternt finansierede)

2021-2026: SIBMOB: Social Class Mobility in Comparative Perspective: Bringing Siblings In (PI, ERC Starting Grant). Læs mere her!

2021-2022: The Impact of the Corona Crisis on Disadvantaged Children’s Learning (PI, Spar Nord Fonden, Jesper F. Birkelund som Postdoc)

2021-2024: Center for kvantitativ uddannelsesforskning, UddanKvant (co-PI and medlem af centerledelsen, i samarbejde med Økonomisk Institut og SODAS, finansieret af Børne og Undervisningsministeriet). Læs mere her.

2019-2022: Family Background and Returns to Education (PI, finansieret af Det Danske Forskningsråd, FSE). Læs mere her: https://www.soc.ku.dk/instituttet/nyheder_/faar-alle-samme-afkast-af-uddannelse - projektets engelske hjemmeside finder du her! 

2019-2022: Equality before the law and noncustodial alternatives to imprisonment: Lessons from 25 years of sentencing policy changes (med Lars H. Andersen og Signe H. Andersen, finansieret af ROCKWOOL FONDEN).

2018-2022: The Origins and Persistence of Inequality in Denmark (PI, med James Heckman, Stephen Durlauf, og Rasmus Landersø, finansieret af 
ROCKWOOL FONDEN) 

2018-2021: LIFETRACK: Life Course Dynamics of Educational Tracking (PI, koordinator for det danske team i stort europærisk forskningsprojekt, finansieret af NORFACE, en sammenslutning af de nationale forskningsråd). Læs mere her!

2016-2020: Social mobilitet og geografisk oprindelse i Danmark (PI, finansieret af Kraks Fond og udføres i samarbejde med Rockwool Fondens Forskningsenhed).


Forskningsområder

Min forskning falder i tre overordnede dele:

(1) Jeg forsker i mekanismerne bag den sociale arv i uddannelse med henblik på at forklare, hvorfor de sociale skævheder i uddannelse er så upåvikede af den massive ekspansion af uddannelsessystemer, man har set i de fleste vestlige samfund efter anden verdenskrig. Mine analyser har især set på den rolle, unges forventninger til fremtiden spiller for den sociale arv, dvs. de forestillinger de unge har om deres fremtidige muligheder i uddannelsessystemet. Et resultat fra min forskning er, at disse forventninger samt deres udvikling spiller en stor rolle for vedligeholdelsen af den sociale arv i uddannelsesvalg - selv i et land som Danmark, der generelt anses som blandt de mest socialt lige samfund i verden.

(2) Herudover forsker jeg i, hvordan man bedst måler social arv og social mobilitet. Jeg forsøger at besvare følgende spørgsmål: Hvordan bør man kvantificere den mekanisme, hvorigennem forældre overfører goder som uddannelse og social status til deres børn, sådan at man kan sammenligne mobilitetsmønstre mellem lande og mellem befolkningsgrupper inden for lande? Min forskningsmæssige innovation ligger i at måle, hvordan individers relative positioner i fordelingen af disse goder går i arv fra forældre til børn, dvs. hvordan uddannelse og social status går i arv som et "positionelt gode".

(3) Gennem flere år har jeg i samarbejde med Richard Breen (Oxford University) og Anders Holm (Københavns Universitet) forsket i sociologers brug af kvantitative metoder, herunder særligt brugen af modeller for diskrete afhængige variable som fx den logistiske regressionsmodel. Forskningen involverer nyskabelser i forhold til, hvordan disse modeller kan forstås og ikke mindst bør anvendes i kvantitativ, sociologisk forskning. Vores arbejder på dette område bliver i stigende grad anvendt inden for felter som sociologi, sundhed, statskundskab og medicin.


Poster

Ministerudpeget medlem af regeringens SU-ekspertudvalg (2019-2020)

Uafhængigt sagkyndigt medlem af bestyrelsen for Center for Boligsocial Udvikling (2016-2020)

Medredaktør (Associate Editor) på Research in Social Stratification and Mobility (2021-2023)

Medlem af bestyrelsen i Dansk Sociologiforening (2009-2017)

Næstformand i Dansk Sociologiforening (2013-2016).

Næstformand i Nordisk Sosiolog Forbund (2014-2016).


Udvalgte publikationer

Birkelund, J., Q. Capsada-Munsech, V. Bolliver, and Karlson, K.B. (2021) "Lives on track? Long-term earnings returns to selective school placement in England and Denmark." British Journal of Sociology, accepted/in press. Yderligere information.

Karlson, K.B. (2019) "College as Equalizer? Testing the Selctivity Hypothesis." Social Science Research, 80, 216-229. Yderligere information.

Jæger, M.M. and K.B. Karlson (2018) "Cultural Capital and Educational Inequality: A Counterfactual Analysis." Sociological Science, 5, 775-795. Yderligere information.

Karlson, K.B. (2015) "Expectations on Track? High School Tracking and Adolescent Educational Expectations." Social Forces, 94, 115-141. Yderligere information.

Karlson, K.B. (2014) "Præferencer for reproduktion? En analyse af den sociale stratificering af danske unges uddannelsesforventninger i henholdsvis 1968 og 2011." Dansk Sociologi, 25, 93-114. Yderligere information.

Breen, R. og K.B. Karlson (2014) "Education and Social Mobility: New Analytical Approaches." European Sociological Review, 30, 107-118. Yderligere information. 

Se flere publikationer på min profil på Google Scholar (klik på dette link).


Udvalgte aktiviteter

Forskningsophold på Department of Sociology, Yale University (21/4-6/5 2014).

Inviteret oplægsholder: "Seminar on the interpretation of parameters in non-linear probability models in sociological research", afholdt på Nuffield College, Oxford University (2/10 2013).

Hovedarrangør af Dansk Sociologkongres 2014 (23/1-24/1 2014).

Lejlighedsvis fagfællebedømmer: American Journal of Sociology, American Sociological Review, Social Forces, British Journal of Sociology, European Sociological Review, Sociology of Education, Social Science Research, Demography, Acta Sociologica, Dansk Sociologi, Journal of Political Economy

 

ID: 32622398