Videnskabeligt personale - Sociologisk Institut – Københavns Universitet

Sociologisk Institut > Ansatte > Videnskabelige

Kristian Bernt Karlson

Kristian Bernt Karlson

Lektor

Forskningsområder

  • Social arv i uddannelse
  • Social mobilitet
  • Kvantitative metoder
  • Sociologisk metodologi

Hverv: Koordinator for forskergruppen Velfærd, ulighed og mobilitet (VUM) 

Træffetider: Jeg har begrænset træffetid i efterårssemesteret 2018 (da jeg ikke underviser). Træffetid ligger den første tirsdag i måneden fra 13.30-15.00. Første træffetid er fra og med d. 4. september 2018 og til og med den 4. december 2018 (dvs. de følgende tirsdage: d. 4. september, 2. oktober, 6. november og 4. december). Jeg svarer i udgangspunktet ikke på henvendelser via email, som kan afklares i min træffetid ved fremmøde.

Undervisning: Jeg underviser primært i videregående kvantitative metoder. I min undervisning gør jeg meget ud af at intuitivt formidle de logikker, der ligger bag de videregående teknikker, samt de anvendelsesmuligheder, som metoderne har i sociologien bredt. Min undervisning består af en blanding af klassisk forelæsning og masser praktiske øvelser. I forelæsningerne giver jeg ofte eksempler fra sociologien på de logikker eller problematikker, der ligger i en given metode eller teknik. Praktiske øvelser spiller en central rolle i min undervisning, fordi jeg er af den overbevisning, at man kun rigtig kan forstå en metode, hvis man får den ind under huden - and it takes practice! Mine øvelser baserer sig i øvrigt altid også på sociologisk relevante datasæt, som er blevet anvendt i enten forskning eller udredninger. Videregående kvantitative metoder og deres anvendelse i sociologien er en af mine store passioner, hvorfor jeg også gerne engageret indgår i kritiske diskussioner om de mange kvantitative metoders muligheder og - ikke mindst - begrænsninger.

Vejledning: Jeg vejleder i udgangspunktet inden for studier af social ulighed, social mobilitet, social arv, uddannelse, demografi, komparative studier, kvantitative metoder og sociologisk metodologi. Min vejledning tager altid udgangspunkt i den enkeltes ideer og projekt, og jeg forsøger at understøtte de centrale elementer i den proces, som det at skrive et større projekt er. Det er i visse tilfælde muligt at indgå forhåndsaftaler med mig om vejledning inden for mine forskningsområder (kontakt mig i så fald i min træffetid).

Kommende kurser: Anvendt data-mining: Klassifikation af variabler og personer (Sommerskole 2018); Nyere statistiske analysestrategier (obligatorisk bachelorfag, Forår 2019); 

Aktuel forskning

Min forskning falder i tre overordnede dele:

(1) Jeg forsker i mekanismerne bag den sociale arv i uddannelse med henblik på at forklare, hvorfor de sociale skævheder i uddannelse er så upåvikede af den massive ekspansion af uddannelsessystemer, man har set i de fleste vestlige samfund efter anden verdenskrig. Mine analyser har især set på den rolle, unges forventninger til fremtiden spiller for den sociale arv, dvs. de forestillinger de unge har om deres fremtidige muligheder i uddannelsessystemet. Et resultat fra min forskning er, at disse forventninger samt deres udvikling spiller en stor rolle for vedligeholdelsen af den sociale arv i uddannelsesvalg - selv i et land som Danmark, der generelt anses som blandt de mest socialt lige samfund i verden.

(2) Herudover forsker jeg i, hvordan man bedst måler social arv og social mobilitet. Jeg forsøger at besvare følgende spørgsmål: Hvordan bør man kvantificere den mekanisme, hvorigennem forældre overfører goder som uddannelse og social status til deres børn, sådan at man kan sammenligne mobilitetsmønstre mellem lande og mellem befolkningsgrupper inden for lande? Min forskningsmæssige innovation ligger i at måle, hvordan individers relative positioner i fordelingen af disse goder går i arv fra forældre til børn, dvs. hvordan uddannelse og social status går i arv som et "positionelt gode".

(3) Gennem flere år har jeg i samarbejde med Richard Breen (Oxford University) og Anders Holm (Københavns Universitet) forsket i sociologers brug af kvantitative metoder, herunder særligt brugen af modeller for diskrete afhængige variable som fx den logistiske regressionsmodel. Forskningen involverer nyskabelser i forhold til, hvordan disse modeller kan forstås og ikke mindst bør anvendes i kvantitativ, sociologisk forskning. Vores arbejder på dette område bliver i stigende grad anvendt inden for felter som sociologi, sundhed, statskundskab og medicin.
 

Udvalgte publikationer

Breen, R., K.B. Karlson, and A. Holm (2018) "Interpreting and Understanding Logits, Probits, and other Non-Linear Probability Models." Forthcoming in Annual Review of Sociology.

Karlson, K.B. (2015) "Expectations on Track? High School Tracking and Adolescent Educational Expectations." Social Forces, 94, 115-141. Yderligere information.

Karlson, K.B. (2014) "Præferencer for reproduktion? En analyse af den sociale stratificering af danske unges uddannelsesforventninger i henholdsvis 1968 og 2011." Dansk Sociologi, 25, 93-114. Yderligere information.

Breen, R. og K.B. Karlson (2014) "Education and Social Mobility: New Analytical Approaches." European Sociological Review, 30, 107-118. Yderligere information. 

Karlson, K.B. (2013) "Unge ser skævt på fremtiden." Asterisk, 68, 22-23. Yderligere information.

Andrade, S.B. og K.B. Karlson (2013) "Klasser i dagens Danmark: Anmeldelse af Det danske klassesamfund." Social Kritik, 134, 59-61. Yderligere information.

Se flere publikationer på min profil på Google Scholar (klik på dette link).


Forskningsprojekter (eksternt finansierede)

2016-2019: Social mobilitet og geografisk oprindelse i Danmark (PI, finansieret af Kraks Fond og udføres i samarbejde med Rockwool Fondens Forskningsenhed).
2018-2020: LIFETRACK: Life Course Dynamics of Educational Tracking (PI, koordinator for det danske team i stort europærisk forskningsprojekt, finansieret af NORFACE, en sammenslutning af de nationale forskningsråd)
2018-2021: The Origins and Persistence of Inequality in Denmark (PI, med James Heckman, Stephen Durlauf, og Rasmus Landersø, finansieret af ROCKWOOL FONDEN) 
2019-2021: Family Background and Returns to Education (PI, finansieret af Det Danske Forskningsråd)

Poster

Uafhængigt sagkyndigt medlem af bestyrelsen for Center for Boligsocial Udvikling (2016-)

Medlem af bestyrelsen i Dansk Sociologiforening (2009-2017)

Næstformand i Dansk Sociologiforening (2013-2016).

Næstformand i Nordisk Sosiolog Forbund (2014-2016).


Udvalgte aktiviteter

Forskningsophold på Department of Sociology, Yale University (21/4-6/5 2014).

Inviteret oplægsholder: "Seminar on the interpretation of parameters in non-linear probability models in sociological research", afholdt på Nuffield College, Oxford University (2/10 2013).

Hovedarrangør af Dansk Sociologkongres 2014 (23/1-24/1 2014).

Lejlighedsvis fagfællebedømmer: American Journal of Sociology, American Sociological Review, Social Forces, British Journal of Sociology, European Sociological Review, Sociology of Education, Social Science Research, Acta Sociologica, Research in Social Stratification and Mobility, Young - Nordic Journal of Youth Research, Dansk Sociologi, Politica.

 

 

Interpreting and Understanding Logits, Probits, and other Non-Linear Probability Models

ID: 32622398