Aftagerpanel - Sociologisk Institut

Aftagerpanelet på Sociologi indgår i drøftelser af fagligt indhold og struktur på både den Sociologiske Bachelor- og Kandidatuddannelse, og forholder sig også til uddannelsen som et samlet hele.

Medlemmer:

 • Niels Ploug (formand), Afdelingsdirektør, Danmarks Statistik
 • Frieda Molin, Seniorkonsulent, Bro Kommunikation
 • Anders Hoff, Chefkonsulent, Dansk Industri
 • Lars Jannick Johansen, Managing Partner, Den Sociale Kapitalfond Invest
 • Signe Skov-Hansen, Projektleder, Danmarks Tekniske Museum
 • Kræn Blume Jensen, Forskningschef SFI
 • Anja Ellegaard Dahl, OrgSolutions Expert, McKinsey
 • Marius Sylvestersen, Program Manager, Copenhagen Solutions Lab

Repræsentanter fra Sociologisk Institut:

 • Janus Hansen, Institutleder
 • Charlotte Baarts, Studieleder
 • Jakob Demant, VIP-repræsentant
 • Dina Michela Louring Jans, udpeget af studienævnet.

Sekretær: Studiekoordinator, studieadministrationen@soc.ku.dk