Aftagerpanel - Sociologisk Institut

Aftagerpanelet på Sociologi indgår i drøftelser af fagligt indhold og struktur på både den Sociologiske Bachelor- og Kandidatuddannelse, og forholder sig også til uddannelsen som et samlet hele.

Medlemmer:

 • Niels Ploug (formand), Afdelingsdirektør, Danmarks Statistik
 • Frieda Molin, Behavioural and Insights lead, Flip Studio
 • Anders Hoff, Chefkonsulent, Dansk Industri
 • Lars Jannick Johansen, Managing Partner, Den Sociale Kapitalfond Invest
 • Signe Skov-Hansen, Direktør, WiredMind
 • Kræn Blume Jensen, Forskningschef SFI
 • Anja Ellegaard Dahl, OrgSolutions Expert, McKinsey
 • Marius Sylvestersen, Program Manager, Copenhagen Solutions Lab
 • Tobias Børner Stax, Adm. Direktør, Børne- og ungdomsforvaltningen, Københavns Kommune

Repræsentanter fra Sociologisk Institut:

 • Benedikte Brincker, Institutleder
 • Jakob Johan Demant, Studieleder
 • Mathias Wullum Nielsen, VIP repræsentant
 • Dina Michela Louring Jans, udpeget af studienævnet.

Sekretær: Sarah Kirkegaard Verver, sv@samf.ku.dk