Aftagerpanel
Sociologisk Institut

Aftagerpanelet på Sociologi indgår i drøftelser af fagligt indhold og struktur på både den Sociologiske Bachelor- og Kandidatuddannelse, og forholder sig også til uddannelsen som et samlet hele.

Medlemmer:

 • Niels Ploug (forperson), Afdelingsdirektør, Danmarks Statistik
 • Frieda Molin, Behavioural and Insights lead, Flip Studio
 • Anders Hoff, Forsknings- og innovationspolitisk chef, Lif
 • Lars Jannick Johansen, Managing Partner, Den Sociale Kapitalfond Invest
 • Kræn Blume Jensen, Forskningschef for Det Sociale Område, Vive
 • Signe Skov-Hansen, Direktør, WiredMind
 • Amalia Montano Dahl, Partner, Analyse & Tal 
 • Jesper Karup Pedersen, Chief market and project manager, COWI
 • Julie Bendix, Senior Management Consultant, Implement

Repræsentanter fra Sociologisk Institut:

 • Benedikte Brincker, Institutleder
 • Merlin Schaeffer, Studieleder
 • Mathias Wullum Nielsen, VIP repræsentant
 • Jakob Christian Rafn, udpeget af studienævnet.

Netværksansvarlig: Laura Elmquist Risager: lbk169@samf.ku.dk