Samarbejdsudvalget på Sociologisk Institut

Samarbejdsudvalget (SU) er et forum for information og drøftelse mellem ledelse og medarbejdere om arbejds- og personaleforhold, herunder ligestilling, efteruddannelse og kompetanceudvikling, rationaliserings- og omstillingsprojekter, udlicitering, indførelse af ny eller ændring af bestående teknologi og instituttets øknomiske situation.

Samarbejdsudvalget består af: 

Sekretær for udvalget: Trine Larsen