Forskergrupper ved Sociologisk Institut

Sociologisk Instituts forskning er organiseret i forskergrupper. De videnskabelige medarbejdere og ph.d.- studerende er tilknyttet specifikke formelt organiserede forskergrupper. Alle forskergrupperne har en forskningskoordinator, som er kontaktperson til gruppen, er ansvarlig for og igangsætter af fællesaktiviteter og -initiativer relateret til forskningsgruppen, er ansvarlig for at gruppen understøtter målet om øget ekstern finansiering og koordinator og kontaktperson på ansøgninger om ekstern støtte.

Forskningskoordinationsudvalg

Forskningskoordinationsudvalget mødes minimum to gange om året. Udvalget består af Institutleder og forskningskoordinatorerne fra forskergrupperne.

Forskergruppestrukturen udgør ’grundstenen’ i forskningsorganiseringen ved Sociologisk Institut. Der er på nuværende tidspunkt etableret tre forskergruppper bestående af områderne: