Forskergrupper ved Sociologisk Institut

Sociologisk Instituts forskning er organiseret i tre forskergrupper, som de videnskabelige medarbejdere og ph.d.- studerende er tilknyttet. Alle forskergrupperne har en forskningskoordinator, der fungerer som kontaktperson til gruppen, er ansvarlig for og igangsætter af fællesaktiviteter og -initiativer, er ansvarlig for, at gruppen understøtter målet om øget ekstern finansiering, og desuden fungerer som koordinator og kontaktperson på ansøgninger om ekstern støtte.

Forskningskoordinationsudvalg

Forskningskoordinationsudvalget mødes minimum to gange om året. Udvalget består af Institutleder og forskningskoordinatorerne fra forskergrupperne.

Forskergruppestrukturen udgør ’grundstenen’ i forskningsorganiseringen ved Sociologisk Institut. Der er på nuværende tidspunkt etableret tre forskergruppper bestående af områderne: