Forskningscentre på Sociologisk Institut

Sociologisk Institut huser en række forskningscentre eller har forskere tilknyttet tværgående centre under Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Du kan læse mere om centrene ved at besøge deres hjemmesider via listen herunder.

FAOS - Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier

Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier har specialiseret sig i studiet af arbejdsmarkedsforhold i dansk, nordisk og europæisk sammenhæng.

Koordinationen for Kønsforskning

Koordinationen varetager landsdækkende koordinering og information om kønsforskning i Danmark.

Copenhagen Centre for Political Mobilisation and Social Movement Studies (CoMMonS)

CoMMonS gennemfører systematisk forskning i mobilisering, protester, medborgerskab og politisk engagement i såvel Danmark som internationalt. 

Copenhagen Center for Social Data Science (SODAS)

Copenhagen Center for Social Data Science (SODAS) er et center for interdisciplinær samfundsvidenskabelig forskning, undervisning og impact placeret under Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, som arbejder i krydsfeltet mellem samfunds- og datavidenskab.