Forskningscentre på Sociologisk Institut

Sociologisk Institut huser en række forskellige forskningscentre. Du kan læse mere om centrene ved at besøge enhedernes egne hjemmesider ved hjælp af listen herunder.

FAOS - Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier

Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier - har specialiseret sig i studiet af arbejdsmarkedsforhold i dansk, nordisk og europæisk sammenhæng.

Koordinationen for Kønsforskning

Koordinationen varetager landsdækende koordinering og information om kønsforskning i Danmark.

Center for Videnskab, Ekspertise og Samfund (CEVES)

CEVES er ramme om et levende videnskabssociologisk forskningsmiljø og udbyder en række arrangementer, forskningsseminarer, undervisningstilbud og studiekredse.

Centre for Anthropological, Political and Social Theory (CAPS)

CAPS has as its primary goal to facilitate and promote theoretical research, debate and reflection in the social sciences and humanities.

Copenhagen Centre for Social Data Science (SODAS)

Med en række ambitiøse videnskabsfolk fra vidt forskellige fagområder har Det Samfundsvidenskabelige Fakultet åbnet et helt nyt forskningscenter, hvor forskere på tværs af fakultetets fem institutter samles om forskning i data.