2. juli 2024

Grøn samfundsteori – tanker til en økologisk krisetid

Professor Bente Halkier og ph.d.-studerende Nikolaj Schultz, begge tilknyttet Sociologisk Institut, har bidraget til antologien ’Grøn samfundsteori – tanker til en økologisk krisetid’, der er udkommet på Hans Reitzels Forlag.

Bogen introducerer til et bredt udsnit af de vigtigste tænkere, debatter og bevægelser, der beskæftiger sig med aktuelle økologiske kriser såsom klimaforandringer, artstab, forsuring af verdenshavene, forurening af drikkevand, ekstremt vejr og udpining af jord.

Det sker i tre hoveddele med fokus på henholdsvis de grønne tænkere, de grønne debatter og de grønne praksisser. Målgruppen er bl.a. studerende, elever på de samfundsfaglige og humanistiske fagområder og andre interesserede, der søger overblik over og nye indsigter inden for den grønne tænkning.

Bente Halkier har skrevet kapitlet om den engelske sociolog Elizabeth Shove, der bl.a. har arbejdet med hverdagens sociale praksisser og forbrugsvaner – og mulighederne for at påvirke disse.

Nikolaj Schultz er medforfatter til kapitlet om den franske sociolog Bruno Latour. Sammen skrev Nikolaj Schultz og Bruno Latour inden sidstnævntes død i 2022 ’Notat om den nye økologiske klasse’.

Simon Kjær Hansen, Stine Krøijer og Lars Tønder, alle Københavns Universitet, har redigeret bogen, der har bidrag fra yderligere 30 forfattere. Den filantropiske forening Realdania har støttet udgivelsen økonomisk.

Læs mere hos forlaget: Grøn samfundsteori – tanker til en økologisk krisetid

Emner