10. juni 2015

Børnefattigdom

Dette kapitel af professor Jørgen Elm Larsen og Naja Müller i bogen "Udsatte børn og unge" handler om børnefattigdom og dennes mulige konsekvenser på kort og lang sigt for børn, der vokser op i fattigdom.

Jørgen Elm Larsen og Naja Müller: "Børnefattigdom" i Udsatte Børn og Unge; Hans Reitzel; 2015