18. juni 2014

Cannabiskultur og -økonomi

I denne artikel diskuterer Lektor Allan Madsen forskelle og ligheder på cannabiskultur og -økonomi i henholdsvis Norge og Danmark

Allan Madsen: "Cannabiskultur og -økonomi" i Social Kritik - Tidsskrift for social analyse og debat, nummer 138, Juni 2014