26. august 2020

Connectedness – An Incomplete Encyclopedia of the Anthropocene

Lektor Anders Blok and ph.d.-stipendiat Nikolaj Schultz har bidraget til antologien ’Connectedness – An Incomplete Encyclopedia of the Anthropocene’, der netop er udkommet på Strandberg Publishing.

Antologien, der er redigeret af Marianne Krogh, sætter fokus på den ’antropocæne tidalder’, hvor mennesket er den dominerende livsform på planeten, og klimakrisen er en realitet.

Antologien er en såkaldt ufuldstændig encyklopædi, der ikke gør krav på at tegne et præcist, fuldkomment billede af en planet under forandring, men derimod betragter det antropocæne fra flere sider og med afsæt i forskellige fagområder. Bogen forsøger således at fange de vigtigste positioner i den omskiftelige debat omkring planetens tilstand under spørgsmålene: Hvordan lever vi sammen? Og hvem er vi, når vi ikke blot er mennesker, men også natur?

I bogen skriver Anders Blok om 'klima-risiko-fællesskaber', et begreb skabt af sociologen Ulrich Beck til at diagnosticere de store, transnationale og ulige forskydninger i kollektivitet og folks tilhørsforhold i den antropocæne æra. Blok deltog selv i udforskningen af bymæssige og civile klima-risiko-fællesskaber sammen med Beck, forud for sidstnævntes for tidlige død i 2015.

Nikolaj Schultz har bidraget med to kapitler:

Det første kapitel, 'Geo-Social Classes', argumenterer for, at det ikke længere rækker at fokusere på produktionsmidlernes ejerskab, når man definerer sociale klasser i den antropocæne æra. I stedet er vi nødt til at rette opmærksomheden til en bredere vifte af materielle forhold, som er grundlaget for sociale kollektivers eksistens.

Det andet kapitel, 'Moving Earths', er et interview med Bruno Latour, som Nikolaj Schultz' samarbejder med. Interviewet berører også en diskussion af geo-sociale klasser samt en afdækning af de kosmologiske ændringer, der gør sådanne redefinitioner af klasser nødvendige.

Ud over de tre kapitler indeholder den engelsksprogede antologi bidrag fra knapt 100 danske og internationale forfattere, forskere, filosoffer, kunstnere og arkitekter, heriblandt Bruno Latour, Donna Haraway, Peter Weibel, Greta Thunberg, Björk, Connie Hedegaard, Minik Rosing, Carsten Jensen, Josefine Klougart, SUPERFLEX og Tomás Saraceno.

Bogen kan købes hos Strandberg Publishing.