15. maj 2014

Dansk diplomati - klassiske træk og nye tendenser

”Diplomatiet er dødt”, hævdes nogle gange med reference til Danmarks udenrigspolitiske engagement. ”Der er mere diplomati end nogensinde før”, hævder andre med reference til alle de mange forskelligartede kontaktflader, der eksisterer mellem Danmark og resten af verden.

Bogen Dansk diplomati – klassiske træk og nye tendenser viser via en række analyser af offentlig og privat diplomati, at begge påstande bærer på et gran af sandhed.

Bogen sætter fokus på forskellige former for diplomati og Carsten Strøby Jensen bidrager til bogen med artiklen "Arbejdsmarkedsdiplomatiet".