10. august 2015

Dansk Sociologi nr. 1 2015

Nummer 1/2015 af tidsskriftet Dansk Sociologi er udkommet.

Tidsskriftet indeholder følgende bidrag:

Anders Petersen: Omkring diagnosekulturen – depression som seismograf for samtiden
Denne artikel diskuterer, hvad der har muliggjort, at vi lever i en diagnosekultur. Diagnosekulturen er karakteriseret ved, at ikke alene fagpersoner (læger, psykologer, psykiatere osv.), men også lægmænd og den brede offentlighed mobiliserer psykiatriske diagnoser og kategorier som meningsgivende fortolkningsrammer for stort set alle former for lidelse og afvigelse. Spørgsmålet er, hvordan den logik har kunnet få samfundsmæssig fodfæste. I artiklen forklarer jeg, hvorledes overgangen fra en dynamisk til en diagnostisk funderet psykiatrioptik har banet en del af vejen for diagnosekulturens samfundsmæssige forankring. Men jeg argumenterer også for, at det perspektiv behøver at blive suppleret for at give et mere nuanceret billede af, hvorfor diagnosekulturen har kunnet internalisere sig i vores samtid. Som afsæt for den del af analysen benytter jeg mig af en sociologi om diagnoser – en forgrening af sociologien, hvis primære genstandsfelt er diagnoser – og hvad de kan fortælle os om forskelligartede sociale udviklinger, processer og ikke mindst den samtid, vi lever i. Nærmere bestemt benytter jeg mig af depressionsdiagnosens symptomer til at analysere og tydeliggøre, hvordan depressionsdiagnosen kan bruges som seismograf for samtiden. Pointen med denne tilgang er, at jeg dermed både kan bidrage til en forståelse af diagnosekulturens tilstedeværelse samt orientere om, hvilket ideelt selv samtiden efterstræber.

Peter Hervik: Race, ”race”, racialisering, racisme og nyracisme
Studiet af racisme og racialisering i Danmark er komplekst og behæftet med stærke moralske og politiske interesser og følelser. Ofte omtales racisme og race uden reference til den foreliggende litteratur og betydningsfulde historiske erfaringer og uden inddragelse af de oplevelser, som især synlige minoriteter og danske statsborgere med ikke-vestlig oprindelse har med racistisk tænkning. I denne artikel fører jeg centrale aspekter ved racisme ind i en nutidig faglig diskussion. Jeg stiller en række vigtige spørgsmål og leverer robuste redskaber til at undersøge, hvornår en begivenhed, en trend eller rutine udgør racisme i en akademisk funderet analyse. I artiklen argumenterer jeg for, at analysen i hvert enkelt tilfælde må hvile på en analyse af den specifikke handling. Artiklen er skrevet på baggrund af min forskning i Danmark i de sidste to årtier og diskuterer begreberne race, ”race”, racialisering, racisme og nyracisme. Den fremlægger desuden litteratur og historiske erfaringer, som jeg mener bør inddrages i en sund, kritisk dialog om racisme i Danmark baseret på et sociologisk og antropologisk fundament.

Heine Andersen: Review-essay: Racehygiejne og tvangssterilisation i Danmark
Baseret på 2 bøger af Lene Koch:
Racehygiejne i Danmark 1920-56, 3. udgave, København: Informations Forlag, 2014.
Tvangssterilisation i Danmark 1929-67, København: Gyldendal, 2000.

Lene Koch: Replik: Racehygiejne og modernitetsteori. Replik til Heine Andersen.