5. juni 2016

Dansk Sociologi 1/2016

Nummer 1/2016 af Dansk Sociologi er netop udkommet. Dette særnummer har særligt fokus på regulering af velfærdsstatens borgere med afsæt i analyser inspireret af den franske sociolog og filosof Michel Foucault. Nummeret består af tre originale videnskabelige bidrag, som vi kort vil omtale her. Fælles for artiklerne er, at de alle tre lægger vægt på spændingsfeltet mellem styringsintentioner og modmagtstrategier gennem praksis.

I temanummerets første artikel: Når styringens ambitioner udfordres af praksis gentænker Mathias Herup Nielsen og Niklas Andreas Andersen governmentality-begrebet. Gennem en praksisoptik analyserer de, hvordan et lokalt beskæftigelsesråds intention med dets styring og overvågning af professionelle i et kommunalt jobcenter resulterer i det omvendte; at i ’praksis’ er det det kommunale jobcenter, der styrer det lokale beskæftigelsesråd.

I temanummerets anden artikel: Bekendelsesformer i gruppeterapi for alkoholmisbrugere. En interaktionistisk analyse af en magtteknik er det Kristian Fahnøes ærinde at vise, hvordan både behandlere og klienter udøver modstand mod samtaleterapien, men at modstanden antager forskellige former. Denne modstand er afgørende for magtudøvelsers former og effekter i socialt arbejde.

Endelig belyser Lotte Galløes etnografisk inspirerede artikel Legens alvor. Styring i rollespillets læringspraksis et landsdækkende træningsprogram for forældre med børn, som har ”udadrettet problemadfærd”. Galløe analyserer spændingsfeltet mellem programmets tilskyndelser til bestemt forældreadfærd og forældrenes modstand. Det særlige ved rollespil som styringspraksis er, at den optræder gennem den lærendes krop og ikke uden for, og det er den lærendes adfærd, som skal ændres gennem leg. 

Særnummeret rummer desuden en boganmeldelse og et debatindlæg, som diskuterer den aktuelle uddannelsespolitik i et kritisk lys.     

God læselyst!     

Redaktør af dette nummer er Signe Ravn (signe.ravn@unimelb.edu.au) og gæsteredaktører er Marlene Spanger, Claus Drejer og Kristian Fahnøe.

Om Dansk Sociologi
Tidsskriftet Dansk Sociologi er et videnskabeligt funderet sociologisk tidsskrift. Det henvender sig til alle med interesse for aktuelle samfundsmæssige spørgsmål. Dansk Sociologi udkommer fire gange om året og bringer peer-reviewede artikler, kronikker, kommentarer, essays, review-essays og en lang række anmeldelser af sociologisk faglitteratur. Tidsskriftet udgives af Dansk Sociologiforening.