9. marts 2017

Dansk Sociologi 3-4/2016

Nummer 3-4/2016 af Dansk Sociologi er netop udkommet.
Dette temanummer har fokus på sociale og emotionelle kompetencer. Temanummeret tager således udgangspunkt i den iagttagelse, at der i dag ser ud til at ske en skærpelse af krav til sådanne personlige egenskaber eller evner. Denne udvikling afspejles bl.a. i, at en række sociale problemer i dag – kriminalitet eller arbejdsløshed kunne være eksempler – ofte betragtes som forårsaget af, at de berørte individer mangler sociale eller emotionelle kompetencer. Samtidig satses der i en række velfærdstatslige sammenhænge på at tilføre enkeltindivider sådanne kompetencer og/eller på at lære mennesker at reflektere over deres følelser og sætte ord på dem. Dette temanummer belyser disse spørgsmål med 7 originalartikler:

Morten Kyed:
”Vi er jo en virksomhed, der er særdeles overgennemsnitlig på empati”: Rekruttering af bløde kompetencer i ambulancetjenesten.

Oline Pedersen og Julie Laursen:
”Stop – ro på – tænk!”. Normativitet og selvkontrol i statens
arbejde med børn og indsatte

Merete Monrad:
Kollegialt følelsesarbejde på plejehjem og i daginstitutioner

Dorte Raaby Andersen: 
”Du skal virkelig have styr på dig selv” – en analyse af fængselsbetjentes følelsesarbejde

Lotte Bloksgaard og Annick Prieur: 
Den professionelt empatiske politibetjent: Politistuderendes håndtering af følelser i arbejdet

Sune Qvotrup Jensen: 
Sociale kompetencer, selvarbejde og det sociale arbejdes alligevel omsorgsfulde praksis

Therese Heltberg: 
Optegninger af følelser i det militære ledelsesrum – inddragelse og unddragelse

Temanummeret rummer desuden et essay om følelseshåndtering i historisk perspektiv af Eva Gulløv, der tager udgangspunkt i tilbud til børn om at lære at sætte ord på sorg.

Redaktører af temanummeret er Stine Thidemann Faber, Sune Qvotrup Jensen og Annick Prieur.

Om Dansk Sociologi
Tidsskriftet Dansk Sociologi er et videnskabeligt funderet sociologisk tidsskrift.
Det henvender sig til alle med interesse for aktuelle samfundsmæssige spørgsmål.
Dansk Sociologi udkommer fire gange om året og bringer peer-reviewede artikler,
kronikker, kommentarer, essays, review-essays og en lang række anmeldelser af
sociologisk faglitteratur. Tidsskriftet udgives af Dansk Sociologiforening.